‘Muso o tlilo kenya likhothaletso tsa Phumaphe ts’ebetsong

Motlotlehi, o re ’muso o tlilo kenya likhothaletso tsohle tsa Sadc tšebetsong, e leng tlhopho-bocha ea tšireletso, paramente, bosebeletsi ba ’muso le makhotla o sebetsa le mekhahlelo eohle ea sechaba sa Basotho.
A bala polelo e hlophiloeng ke ’muso Motlotlehi o itse o Basotho ba lokela ho itharollela mathata a bona, ba tlohele ho be sa le ba mathetse machabeng ho ea kopa thuso, ’me mekhatlo e ikemetseng e matlafatsoe hore e tsebe ho kenya thuto e matla, ea bohlokoa ea puso e ntle sechabeng.
Ka ho tšoana, o itse litsi tsa khaso le phatlalatsoe li ile tsa kenya letsoho le toma likhethong tse sa tsoa feta, ka lebaka leo, le tsona li tla lokela ho matlafatsoa le ho sekeheloa tsebe.
O itse ’muso ona o tlilo etsa melao le melaoana e tlang ho holisa moruo oa naha, hape, ’muso o tla matlafatsa tlhahiso ea lijo.
Khahlanong le se neng se etsahale pulongea paramente ea borobong, moo bohanyetsi bo neng bo hane ho khahlametsa khosi, ba ba ba k’hueoeletsa puo ea hae ka le reng ha se ea hae kea ’muso oa nakong eo, bohle ba ile ba khahlametsa Rabasotho ka thabo ha a fihla, ’me ba ananela puo ea hae e le ea mong’a naha. Polelo ena e tla tšohloa ke maparamente bekeng e tlang ka Labobeli.