Palo ea likhakanyo tsa lichelete ka paramenteng

Kamor’a hore ho be le likhang tsa litaba tse fapakaneng ka ntlong ea Sechaba, palo ea likhakanyo tsa lichelete e ile ea fetisoa ke letona la Lichelete, monghali Moeketsi Majoro ka Laboraro lena.

Har’a likhang tseo, ho kenella tšisinyo ea ho hloka tšepo ho tona-kholo, moo bohanyetsi bo neng bo hopotsa motsamaisi oa lipuisano monghali Sephiri Motanyane hore e lokela ho feta pele ho likhakanyo tsa lichelete.

Palong ea Khakanyo ea lichelete, ho bile teng morena Seeiso Bereng Seeiso, bangoli ba makala le baemeli ba linaha.

Litsebi li re lengolo la Peshoane ke tlholo lehlokoreng la bohanyetsi

Ho baloa ha lengolo la Tsikoane Peshoane oa TRC ka paramenteng, ho nkoa ke litsebi tsa lipolotiki le likhang tsa Paramente, e bile tlholo ka lehlakoreng la bohanyetsi, le hoja Motsamaisi oa paramente a sa lumella ho tšohloa ha lona.

Lengolo le ile la baloa kamor’a hore moetellipele oa bohanyetsi, monghali Mathibeli Mokhothu, a eme ka ntlha ea tsamaiso, a kope monghali Sephiri Motanyane ho honyolla lengolo leo, le ho le balla Lekhotla la Sechaba, botenng ba baemeli ba machaba, ho mametse ho bile ho bona lefatše lohle.

Lengolo le ngotsoeng ke monghali Tsikoane Peshoane oa TRC, la fanoa ofising ea Motsamaisi oa Lipuisano tsa paramente matsatsi a mabeli pele ho letsatsi la ho baloa ha likhakanyo, le na le lintlha tsa bohlokoa, tse latellanang ka mokhoa ona:Ho se fetisoe likhakanyo tsa lichelete tsa selemo sena le se tlang, pele ho boitokollo ba tonakholo.

Bohlokoa ba polelo ea Motlotlehi e etsoang a lutse teroneng ea hae, e supang tsela le ho fana ka morethetho ho ’muso le bohanyetsi malebana le Tlhopho-bocha.

Mosia o bile o re likhakanyo tsa lichelete tsa sechaba ke taba ea bohlokoa haholo. Li lokela ho qoqoa boemong ba puso e tsitsitseng. O re le ha li ka baloa kamor’a likhoeli tse ’ne, ’muso o tla be o ntse o e-na le boemo ba molao ba ho sebelisa lichelete tsa sechaba.

Bahlopholli ba litaba tsa lipolotiki ba re ho tla ba molemong oa sechaba, bohanyetsi le bafuputsi ba litaba tsa lipolotiki le tsamaiso ea puso ho ela lengolo lena la TRC hloko, hobane, ka lona, ba ka tseba ho sala tšebeliso ea likhakanyo tsena morao, le ho supa liphoso.

Khothaletso ea TRC ke hore bohle, ba ka pusong le ba ka bohanyetsing ba thulane ka mahetla ba sebeletse botsitso kahar’a puso pele lichelete tsa sechaba li ka ajoa.

Mokhethoa oa Senqu, Ms Likeleli Tampane, ke e mong oa bao lipolelo tsa bona li tla fetoha lintlha tsa bohlokoa kahar’a hansard malebana le kabo ena ea lichelete. O itse eena o lemoha hore chelete ena e tlilo fetoha mofao oa tonakholo le matona a tla itokolla le eena ka Phupu, joalo ka ha a se a phatlalalitse hore ha a sana matla, o khathetse ke botsofali.

Letsosa o re ntoa ea likhakanyo tsa lichelete ke hona e tlang

Monghali Motlalentoa Letsosa o re polelo e neng e etsoa ke letona la lichelete ka Laboraro lena, e ne e mpa e le selelekela feela sa hore na le nahana joang ka pokeletso le ts’ebeliso ea lichelete tsa sechaba, ho tloha monongoaha ho isa isao ka nako eona ena. 

Ka lebaka leo, o itse sechaba sa Basotho se se ts’ohe ha e le mona bohanyetsi bo hlotsoe ho kholisa motsamaisi oa lipuisano le maparamente a mang khahlanong le polelo ea Laboraro lena,ntoa boholo kea hosane, ha lona letona leo, le tla be le teka Setsoants’o sa molao oa pokeletso le ts’ebeliso ea lichelete, se tla beng se kollang polelong eona ena. 

Ho le joalo, o hlotsoe ho hlaka holim’a hore na bohanyetsi bo ka thibela ho feta ha sets’oants’o seno joang, bo lofa paramente. Nkhono ’Mathabo Chobokoane o botsitse joalo a ipapisa le hore litulo tsa bohanyetsi li ne li le le masoba-soba nakong eo ea khang e kholo holim’a Ntlha ea Tsamaiso.

 

Mookameli oa TRC o re ba tla kopana ho buisana ka puo ea lichelete

Mookameli oa TRC o re ba tla kopana le mafapha a fapakaneng a sechaba, ho hlahloba le ho ts’ohla polelo ea letona la lichelete e neng e lelekela likhakanyo tsa lichelete tsa monongoaha le isao.

A bua ho Hora ea Litaba ea MOAFRIKA ka Laboraro lena, monghali Tsikoane Peshoane o bile a re ba khotsofetse ha lengolo la bona le ile la balloa paramente, kamor’a ts’isinyo ea moetellipele oa bohanyetsi, ee a mo lebohang haholo ka ho etsa joalo, hoja motsamaisi oa paramente a ne a sebelisitse maqiti a monnamoholo ho le thibela.

O bile a re karabo ea motsamaisi oa paremente e fihlile ho eena metsotso e mehlano pele ho hora ea leshome le metso e ’meli, e re ha lena ho ts’ohloa ke paramente ka mabaka a hlalositsoeng karabong eo e sa amoheleng. O re TRC e ntse e lebelletse hore lengolo leno le tla balloa litho, li tsebe ho etsa liqeto holim’a likateng tsa lona.

Lesotho Institute of Accountants e tekenne tumellano le likhoebo tse kholo ho fokotsa tlhokahalo ea mesebetsi Lesotho

Lesotho Institute of Accountants e tekenne tumellano le likhoebo tse kholo ho fokotsa tlhokahalo ea mesebetsi ka hara naha ena, ka hore baithuti ba Lesotho Professional Accountancy Programme, LePAP, ba fumantšoe botataisi le koetliso ea bohlahlobi ba libuka tsa lichelete, esale baithuti.

Mookameli oa LIA, monghali Monyaola Mosoloane, o re sena se tla thusa baithuti ho tseba ho itšoarela ka matsoho kapa ho fumana mosebetsi ka pele, hoba ba qete lithuto tsa bona, kaha ba tla be ba se ntse ba ena le litsebo tsa mosebetsi.

Leha ho le joalo, thuto ena, LePAP, e fumaneha sekolong se le seng sa thuto e phahameng ka hare ho naha,’me ke hona e tla fumaneha sekolong se seholo sa Sechaba, NUL, le Setsing sa lithuto tsa libuka tsa lichelete.

Monna o utsoetsoa M2000.00 ka lebenkeleng le rekisang mothamahane, Borokhoaneng, Maseru

Monna oa Phopholetsa Ha-Mabote Berea, o re o ne a utsoetsoe likete tse peli tsa Maloti ke monna ea bitsoang Masupha Marake, ea ileng a re o sebetsa khoebong ea mothamahane e Borokhoaneng Maseru, ka Tšitoe ea ngoahola. 

Monghali Lefa Motinyane, o re o ne a ile khoebong eo, a il’o reka joala ba khoebo ea hae e motseng, moo a ileng a atemeloa ke monna eo ka le reng a lefelle lik’heisi tsa hae, hoba ba se ba ntse ba laesha vene, ba hloka ho nkella le ba hae. 

O re eo o ile a re kaha ba potlaketse ho laesha, a mo nehe chelete a hle a lefe ho ba mechening, empa ka ho panya ha ntši a be a se a nyametse ka chelete eo, ho fihlela kajeno. Taba ena o e tlalehetse sepolesa sa Ha-Thamae, hona letsatsing leo.

Ena ke tlaleho ea boraro e fihlileng Lehakoeng la Litaba e bua ka monna oa lebitso leo, ee e reng ha le mo botsa ka batho ba llang ka eena a khethe ho se fane ka lehlakore la hae litabeng tseo, hoba o letsetsa batho ka nomoro ee e reng ha e fuputsoa ho hlaha lebitso le boletsoeng.

Ramatsella o tobile Tšosa AJ ka khiro ea hae e belaetsang

Monghali Bokang Kuoane Ramatšella o ngolletse Onkemetse Bashi Tšosa AJ, ka litaba tse malebana le khiro ea eena moahloli eo oa Botsoana ea okametseng tse ling tsa linyeoe tsa masole a Lesotho, o re o hiriloe hampe, a itokolle, a khutlele ha habo.

Monghali Ramatšella, a hlalosa litaba tsa lengolo leo lenaneong la Probono la MOAFRIKA ka Labobeli lena, o itse khiro ea moahloli Tšosa e fosahetse, hobane ka nako ea khiro ea hae, e ne e se e se moahloli,o ne a ile a ikhirolla kamor’a ho fumanoa a le molato ke makhotla a naha ea habo, ea re ha a lokela ho tobana le lekhotla le mamelang linyeoe tsa baahloli a monyola ka hloohong.

O re ka ho monyola ka hloohong hoo, Tšosa AJ o ne a itlhakola lethathamong la Batsoana ba ka nahaneloang boahloli kae kapa kae lefatšeng.

Ho feta moo, o re khiro ea hae e fosahetse hobane ha e a pota ho Komising ea Boahloli ea Lesotho, e leng eona e hirang bahlomphehi bao, hape o hiriloe ke lehlakore la balli ho tla le sebeletsa.

Nyeoe ea Metsing le Mochoboroane e chechetse ho Labone la beke ena

Lekhotla la molao oa motheo ka Labobeli la beke ena, le hloaile letsatsi la Labone la e le la ho qetela la ho fana ka tlaleho ea kahlolo eo baahloli ba tiisitseng hore e teng e ngotsoe, e neng e tjebela Clouse 10 matjoing.

Khang ea benghali Mothejoa Metsing le Selibe Mochoboroane ka liakhente tsa bona ke hore liqeto tsa SADC tse neng tse neng li re linyeoe tsohle tse amang bapolotiki li emisoa ha nakoana, ho fihlela naha e qetetile ka Tlhopho-bocha ea molao oa motheo, lia tlama.

Lekhotla le bopiloeng ka baahloli ‘Maseforo Mahase, Molefi Makara le Semapo Peete ke hore hona le kahlolo e ngoetsoeng e neng e tjebela tumellano eo matjoing, empa liakhente tsa benghali Mothejoa Metsing le Selibe Mochoboroane li re ha ho kahlolo ea mapomelo e joalo.

Sena se latela kopo ea Metsing le Mochoboroane lekhotleng leo ea hore le ba namolele, qosong e ba tobileng ea teko ea ho liha ‘muso.

Mokhothu o khothaletsoa ho nka sa botonakholo ba Lesotho

Monghali Serialong Qoo a tlatsitsoe ke Ms Likeleli Tampane o hlahletse tšisinyo ea ho hloka tšepo ho tonakholo Motsoahae Thabane le ’muso oa hae, ho hloelle moetellipele oa bohanyetsi, mokhethoa oa Mphaki, monghali Mathibeli Mokhothu.

Taba ena e se e bakile litlhokonyane ka lehlakoreng la ba busang hoo ba seng ba ntse ba ngollana le ho hoelehetsana ka marangrang le ka mekhoa e meng ba kopana hore, e re ka ha lekhetlong lena tšisinyo e latetse litselana tsohle tsa molao, bohle ba pheme lefu kapa bokuli, esere ’Muso oa Lephele oa kulupana ba o shebile.

Basotho ba tla hopola hore sethathong, tšisinyo ea mofuta ona e ne e hlahleloe ke mokhethoa oa Toala lebatooeng la Korokoro, a tlatsitsoe ke oa Potoana ho la Qalabane. Ea na ea hanoa ka le reng beng ba eona ha ba a latela tsamaiso e nepahetseng ea paramente ntlheng eo.

Bekeng e fetileng ha kena e neng e sisinya lebitso la mokhethoa oa Malingoaneng, monghali Serialong Qoo, e le ea eena mokhethoa oa Senqu, Ms Likeleli Tampane, a tlatsane le monghali Thabo Ramatla, moparamente oa Sethala sa moruo, Mafeteng.

Basotho ba tla lemoha hore, katleho ea tšisinyo ena e tla ipapisa le hore na lehlakore la ’Muso oa Lephele le ntse le kopane hantle, ka ha lipalo tsa bohanyetsi, e le tsona feela li se na matla a ho etsa phetoho e labalabeloang ke bakhethoa bao ba Mokhotlong ea ka Tlokoeng le ka Khalahali.

Kahlolo ea nyeoe ea mookameli oa sepolesa e behetsoe bekeng e tlang, letsatsing le sa boleloang

Kahlolo ea nyeoe ea mookameli oa sepolesa sa Lesotho, moo a kopang lekhotla hore le tšoare tonakholo letsoho, hore e se ke ea mo leleka mosebetsing e tla fanoa boleleleng ba beke e tlang, ka letsatsi le sa boleloang.

Tsena, kamor’a hore moahloli Molefi Makara a mamele likhang tsa liakhente ka mahlakoreng a mabeli ka Labobeli la beke ena, ho tloha ha liotloana li simolla ho theha meriti, ho ea kena ha likhomo li oroha naheng, li shebisa manaka hae.

Monghali Holomo Molibeli o buelloa ke Adv Maqakachane oa Maseru, ha mofapa-hlooho o emetsoe ke akhente ea Afrika Boroa,Adv Cronje.