Molebeli o phonyoha lefu ka mohlolo, e mong o bolaoa ke masholu, Maputsoe

Molebeli oa leleng la mabenkele a molata Maputsoe, o tlalehoa a phonyohile lefu ka mohlolo ha e mong a shoele nakong eo ba neng ba hlasetsoe ke masholu, a neng a hlometse ka lithunya, ho bo neng bo sela la maobane.

Mofuputsi oa litaba monghali Sepeka Makoae, o re tlaleho ee a e fumaneng ke hore, masholu, a ile a leka ho kena ka lebenkeleng, empa a hloleha kaha ho ne ho koetsoe ka thata, ha a tla nkhisetsana mahafi le balebeli bao e mong a ileng a hlokahalla sebakeng sa ketsahalo, e mong a phonyoha.

Mapolesa a ile a fihla a ne a bitsitsoe ke ho khabola ha lithunya,’me a phutha setopo. Ha ho motho ea tšoeroeng ketsahalong ena.

Mokoarela le kobo tsa mofu li nyametse tereteng

Kobo le mokoarela tsa mofu oa Qoqolosaneng Leribe, ea bolailoeng ke letolo, libekeng tse peli tse fetileng, li nyametse ka mohlolo terateng nakong eo lelapa le ne le ntse le itokisetsa ho mo boloka, kajeno.

Mofuputsi oa litaba ka Maputsoe monghali Sepeka Makoae, o re lelapa le re ke ha se tseo feela le mafura a tšelang lijo, le tsoekere tsa lelapa la bo mofu li nyametse ka mohlolo.

Bakhethi ba Lesotho ba re ke bokatana ho isa naha likhethong ka lebaka la qabang ea Matoala

Bakhethi ba Lesotho ba re ke bokatana ho isa naha likhethong ka lebaka la ho qabang ha Matoala sebokeng sa ’ona se seholo sa ho khetha Komiti e Kholo; ba re ha se bokatana feela, ke bololo, ntho e lokelang ho ts’oeloa ka sehlethela sa mathe.

Temoho ea bakhethi ba hlahisitseng maikutlo Pusong ea Sechaba ka sechaba kajeno, ke hore bona banna le basali bano bao ho thoeng ba batla ho thibela ho tekoa ha likhakanyo tsa lichelete, ke ba ileng ba fetisa molao o amohileng Basotho boea ba linku le ba lipoli tsa bona, oa bo fa LeChaena le chonneng.

Oona maparamente ao, ba re a thotse joalo ka lefats’e ha batsoali le matichere ba lla ka lekala la thuto, moo bokamoso ba bana ba Basotho bo senngoang ke bokakalope ba lekala leo, lee e reng ha le lokela ho mamela le ho araba lillo tsa matichere e be le mathela makhotleng moo le hlolang le kulupanntsoe ka linyeoe, ka lits’enyehelo tse holimo tse eang liakhenteng tsa balli le baikarabelli.

Ba itse ba lumellana le maikutlo a monghali Mothejoa Metsing ea reng, ntho e ka lopollang Lesotho la joale, ke puso e kopanetsoeng ke bohle, e tlang ho shebana feela le ho nchafatsa melao ea naha ena e ntan’o ba likhetho tse ncha, ke phetho ke tu.

Mochoboroane o lumellana le bakhethi khahlanong le bokatana

Mokhethoa oa Thabanamorena o re o lumellana le Basotho ba reng maparamente a fetise likhakanyo tsa lichelete molemong oa Basotho bohle, haholo-holo Borankulikae, matichere le bohle bao ’muso o ntseng o ba kolota.

Tsena, o li buile Pusong Sechaba ka Sechaba ea kajeno moo potso e neng e re na ho tla ba molemong oa mang hore ho uoe likhethong hobane feela MaToala a qabane sebokeng sa ’ona sa khetho ea Komiti e Kholo, na ho molemo ha se hore ho mpe ho kopanngoe matsoho, ho fetisoe Tlhophobocha pele, e nt’o ba likhetho.

O bile a manolla ka lipalo hore na ka lilemo tse tšeletseng tse fetileng moo Lesotho le ileng likhethong ka makhetlo a mararo, na naha e lahlehetsoe ke senyethe se se kae sa chelete e neng e lokela ho ea mesebetsing ea ntlafatso ea naha le sechaba.

Mosali oa Ha-Hoohlo, Maseru, o re banana ba neng ba ile ba tsamaea le monna ea sebetsang majareteng a motse oo ka Laboraro la beke ena, ba ile ba fihla ha bo bona, hoseng ha Labone lena, ka mor’a hore a ba qhekelle hore o tsamaea le bona.

’Mabafokeng Motenalapi o re monna, o ne a ile a qhekella banana bao ka le reng, batsoali ba bona ba mo lumeletse ho tsamaea le bona, ho ea ha hae, a fela a ea le bona moo a lulang, ba robaletsa teng.

O re batsoali ba ile ba hlaba mokhosi se-ea-le-moeeng sena oa ho nyamela ha bana bao, ’me ba fihla hoseng, ba isoa sepoleseng, moo ba botsitsoeng tse etsahetseng ka la maobane, ba bolela hore monna o ile a ba phopholetsa matsoele le litono, ’me ba ile ba fetisetsoa ngakeng ho hlahlojoa, ha fumanoa ba sa etsoa ketso.

Ho iponahatsa ha matichere liofising tsa Lekala la Thuto ka Laboraro le leng le le leng nakong ena ea boitseko ba oona, ho hlalosoa ke Letsatsi Ntsibulane e le ho ba ntsoe-leng tseleng ena eo a ntseng a e tsamaea lipuisanong tsa oona le ’muso.

Boemong bona, monghali Ntsibolane o re ba utloile ka hlokoana la tsela hore mohiri o batla ho sebelisa molao oa hore ha matichere a sa ee mosebetsing, ha a na ho lefshoa, le ha ho le joalo, a na le koetla eo a e koetletseng mohiri ha a ka etsa joalo.

Bana ba bane ba timetse kamor’a ho ja pelisi ea tsupa

Moahi oa Mokoallong Kota Ha-’Maretšelisitsoe Motšoene, o re bana ba bane ba timetse ka mor’a ho noa pilisi ea tšupa ka Laboraro la beke ena.

Monghali Khomonyana Khoali, o re sena se latela hore ngoana e mong ho bana bao, a rongoe ha moholoane oa hae ho ea lata moroho, ’me ba tsamaea le eena, ha ba khutla, ba laeloa ho fana ka lipilisi tseo ho nkhono oa e mong oa bona.

O re ha ba le tseleng, ba li phuthulla, ba ntša e le ’ngoe, ba fana ka tse ling ha ba fihla hae, ba nto arolelana eo ba le bahlano, empa a le mong, a seke a e noa, eare ha ba bang ba tsietsana, a hlaba mokhosi.

O re ba ile ba potlakisetsoa litsing tsa bophelo, moo ba ileng ba hlokahalla matsohong a lingaka.

Melaelloa oa lipolao tsa batho ba babeli, Ha-Teko, o tšoeroe

’Melaelloa lipolaong tse sehloho tsa mosali le moena oa hae motseng oa Ha-Teko Maseru, o ile a tšoaroa ka Labobeli la beke ena,’me ka le hlahlamang, a tlisoa sechabeng sa habo ho tla bua likakata tsee a li entseng.

Morena Sechaba Lerotholi, o re ’melaelloa liketsong tsena, o ile a bolella baahi ba motse oa habo botenng ba sepolesa hore, o ile a fihla ha moahisane oa hae oa mosali, a mo fumana a e-na le moena oa hae, a roma eo shopong.

O re eo a sa ile, eena a joetsa mosali hore o tlo ’molaea, a nka sebetsa seo a ileng a mo hlaba ka sona ka makhetlo a mararo lehlakoreng la letsoho le letšehali, eare ha a elelloa hore ha a shoa, a mo khaola qoqotho ka ntho e bohale, a mo siea a shoele.

’Melaelloa a tsoelapele hore, o ile a khahlametsa moena oa mofu hore a mo isetse seo a neng a itse a ilo mo rekela sona, ha a fihla ho eena, a mo isa ha hae moo a ileng a mo khama, a mo hlaba ka ntho e bohale le ho mo kenya ka har’a kiribae, a mo lahlela ka lerakong la moahi e mong.

Monna ea belaelloang bosholung ,o shoa kamor’a ho thunyetsoa ka ha motho, Qachas’Nek

Monna o shoele kamor’a ho thunngoa ke mong’a lelapa lee a neng a le hlasetse le e mong eo a ileng a ipha limenyane, nakong eo mong’a a lona a neng a ba phalalisa ka sethunya ka har’a ntlo ea hae, bosiung bo neng bo sela Laboraro lena.

Mofani oa litaba tsena eo e leng mohoebi ea reng ba ikopantse hammoho, Nonyana-ea-Mpitsa Ha-Masupha Qachaseneke, ho loantša masholu likhoebong tsa bona, o re o fumane litaba tsena ha a fihla khoebong ea hae, hore banna ba babeli ba ne ba kene lapeng le le leng, empa beng ba lona ba ba hlokomela kapele.

Monghali Tankisang Mapuro, o re mong’a ntlo  o ile a qobella babelaelloa ka phaposing e ’ngoe, empa e mong a atleha ho baleha nakong eo sethunya sa hae se oelang, a sallana le eo a ileng a mo thunya, ea tummeng ka bosholu, setopo sa hae sa ea latoa ke sepolesa sa Qachaseneke.

Ho sale joalo o re ’melaelloa oa bosholu ba liphahlo lebenkeleng la hae, khoeling e fetileng, esale a thoba sepetlele,’Mamohato, a ne a il’o alafshoa monoana, oa letsoho le ileng la thunngoa nakong eo a neng a baleha kamor’a ho bo tšoareloa, kaha mapolesa a ne sa mo lebela.

Se seng sa litsi tsa thuto sa Afrika Boroa, se tlotla Lepe la basali ba Lesotho

Lepe la basali ba Lesotho, le tla tlotleloa mesebetsi e metle, e molemo sechabeng sa habo lona, mathoasong a khoeli e tlang, ke Divinity College Consortium, Port-Elizabeth, Afrika-Boroa.

Phala ea ofisi ea Lepe la basali, monghali Silas Monyatsi, o re har’a mesebetsi eo le e tlotleloang, ke ho ahela bahloki matlo le ho fana ka likoloeana ho bana le batho ba baholo, ba nang le bokooa.