Mohoebi o bolaeloa haufi le khoebo ea hae, Ha Thamae, Maseru.

Moahi ebile e le mohoebi oa Ha-Thamae, Maseru, o bolailoe ke batho ba sa tsejoeng, ho bo neng bo sela la Moqebelo ona, ’me o fumanoe a oele haufi le khoebo ea hae hoseng ha letsatsi leo. Setopo se phuthuoe ke sepolesa sa Ha-Thamae.

Ea hlabetseng qhooa ena mokhosi, o re ho ne ho ile ha utloahala motho ea hoelehetsang e mong bosiung ba Labohlano, ka mor’a lentsoe leo, ha khabola sethunya.

O re hoseng ha Moqebelo, ha a leba mosebetsing, o ile a bona motho ea bonahalang a se a se na bophelo, ke moo a ileng a kopana le monna e mong tseleng, ba buisana ka hore ba potlakele moreneng ho ea tlaleha, ha hlajoa mokhosi le ho tsebisa sepolesa. Litaba tsena li tiisitsoe ke morena Lira Jane, e le ramotse.

Moahi oa Ha-Tšosane, Maseru o fa likhutsana tse peli bolulo mahala kamora ho lelekelloa rente moo ba neng ba lula.

Moahi oa Ha-Tšosane, Maseru, o ile a etsa rata oa heno ho likhutsana tse peli tsa Macheli tsee e ’ngoe ea tsona, e ileng ea fihla Moafrika FM ka Moqebelo ona, e itseng li ile tsa lokela ho robala ka lerakong la mong’a lona hobane li leleketsoe rente, Khubetsana Ha-Hlathe Majara.

Mrs. ’Mapaballo Mokatsanyane, o re ka mor’a ho utloa bohloko ba litaba tsena, o ile a lokela ho thusa bana bao ka hore ba ee ha hae moo a tlang ho ba fa sebaka sa ho lula, ba sa lefe rente, hobane a sa tsebe hore na khoeling tse hlahlamang, ba tla etsa joang.

Boemong bona, monghali Lerato Macheli, o itse o leboha Moafrika FM hobane ka eona, o fumane bolulo, hoja a ne a se a seleballetsoe ke bophelo, ka baka la ho lelekelloa rente ea likhoeli tse peli, ka Labohlano lena a e-na le moena oa hae.

Tsena ke litaba tsa Lenaneo la Thusa Ngoaneno ho Moafrika FM, le ileng la fetoha karabo ho batho ba fapakaneng ba neng ba hloka mesebetsi, ba ileng ba tloha ba fumane thuso.

Lekhotla la Maipiletso le ahlolela ’Mantipase Lifoloane khahlanong le Ntsooa.

Judge Kananelo Mosito
Prof. KE Mosito, J. President of the Court of Appeal.

Lekhotla la Maipiletso le ahloletse ’Mantepase Lifoloane khahlanong le e mong Moahloli Ntsooa moo ba neng ba tseka mobu, eaba Lekhotla le Phahameng le sekamisetsa mokotla ka ho ’Mantepase la ba la leka ho mo kharameletsa chankaneng ka le reng o le nyelisitse.

Ka matjato a basali, a mathela lehaheng le leholo la Bokaota, ho Adv Zwelakhe Mda, KC, a fihla a ipatela sefako seo sa ’Maseforo Mahase ACJ sa hore a theohele ka basaling, a apare mose o motala ka matsatsi a mashome a tšeletseng, a robala joalo ka thipa ea Okapi.

Lekhotla la Maipiletso, ka Labohlano lena, le ile la tjebela kahlolo ea Mahase ACJ mangopeng la ba la laela hore Moahloli Ntsooa a lefe litšenyehelo tsa ’Mantepase tsa boipiletso.

A bua lenaneong la Pusong ea Sechaba ka Sechaba la mafelo a beke ena, Adv Napo Mafaesa, lehlahana la Mda KC, o itse mosebetsi oa bona oa ho buella bao litokelo tsa bona li hatikeloang ke ba matla le ba boholong, ke phethahatso ea molao oa Molimo oa lerato le tsekelang bohle ba tingoang toka.

Puso ea Sechaba ka Sechaba e hasitse ka Facebook lekhetlo la pele bekeng ena.

Sebonomoea Ratabane Ramainoane
Mohlomphehi Mohlophisi e Moholo

Lenaneo le leholohali litabeng tsa puso e ntle le puso ea sechaba ka sechaba Lesotho mona, le seng le e-na le lilemo tse 21 le sebeletsa Basotho ka botšepehi e leng Pusong ea Sechaba ka Sechaba, la MOAFRIKA FM, le hasitsoe ka Facebook, lekhetlo la pele mafelong a beke ena.

Batho ba mashome a tšeletseng a motso o mong, ba ile ba le bona, ’me ba bang ba bona ba le tlatsetsa ka ho ngolla motsamaisi oa lona, ha le ntse le tsoelapele. Balebelli ba bang ba lona ba ne ba le Bokhoasa, sebaka se sa keneng likoloi, mohloling oa noka ea Linakeng.

Ba sa le bonang, ba se ba ka le bona leboteng la Facebook la MOAFRIKA ka mabitso a Sebonomoea RK Ramainoane ka linako tsohle tsa boikhethelo ba bona, le ne le ntšetsapele litaba tsa lenaneo le fetileng la boprofeta ba tlhomamiso ea puso ea ABC le DC.

Moqebelo ona o etellapele tšoloho ea Moea o Halalelang.

Moqebelo oa mafelo a beke ena ke letsatsi le etellangpele Sontaha sa pentakonta, e leng sa mohla Moea o Halalelang o neng o tšolohele ho barutuoa ba Morena Jesu Kreste, oa ba fa lineo le matla a ho mo pakela, hohle lefatšeng, ea e-ba qaleho ea kereke ea hae har’a lichaba.

Lenaneong le neng le bile le hasoa ka setšoantšo se tsamaeang sa Facebook, le ne le lemosa Basotho hore joalo ka ha ba ile ba lumellana maoba ka boprofeta ba tlhapantšo ea lekhotla la matona a selekane sa ABC le DC matsatsing a ho feta, Moqebelo ona ke letsatsi le isang ho la tšoloho ea Moea o Halalelang.

Bamameli ba ile ba lemosana hore joalo ka ha nakong ea baapostola ba pele matsatsing a lipakeng tsa Nyolohelo le Pentakonta, e ne e be a borapeli le boitlhopho ba bona, ba ba ba tlatsa sekheo se neng se tsoetsoe ke lefu la Judase Isekariota, le lona lekhotla la matona le neng le hlapantšoe le sa fella ka Nyolohelo, le ile la tlatsetsoa pele ho Pentakonta.

Tebello ea Basotho e bile hore boemong boo ba litaba, ha e ba ’muso oa Majoro le Mokhothu e fela e le oa boprofeta boo, o tla lebelloa ho tloha ka Sontaha sena, o ela hloko sello sa Basotho ba llang ka bokhopo ba mapolesa le masole, ho jelloa boea le ho senyetsoa mehlape ea likhutšoane ka lekhoekhoe ke puso, ho tingoa menyetla ea khoebo e fuoang melata, haholo-holo Machaena ke ’muso joalo joalo.

Mangolo a fapakaneng a bibele a ile a baloa a supang hore ea ratang Molimo, o lokela a qale pele a rate ngoana oa bo, ka ho mo rekolohela litsietsing tsa hae. Erekaha Pentakonta e bile letsatsi lee Moshe a neng a fuoe melao e leshome ke Jehofa Molimo, tebello ke hore ’muso ona, o tla sebeletsa Basotho o ipapisitse le eona melao eo.

Phohlo o re ba theohela hoba molaetsa o sa fihla ka nako ho litho tsa bona.

taxi-rank

Raliphatlalatso oa litaba tsa mokhatlo oa boramakoloi a baeti oa Bochabela Transport Region Operators (BTRO), o re le hoja ba lumellane le boramakoloi ba Lesotho hore makoloi a bona a se theohele ka Labone le Labohlano, bekeng ena, bona ba tla tsoelapele ka mosebetsi hobane ba hlotsoe ho isa molaetsa oo ho litho tsa bona, ka nako.

Monghali Limema Phohlo o bile a re ba se nkoe e le mahlaba-phieo, empa e le phoso e bileng ka lehlakoreng la bona, ba ntse ba le morerong o le mong le banna le basali ba habo bona ba khoebong eo, Lesotho kaofela.

O ne a bua ho Rentšalephola ka Labone lena, kamor’a hore mookameli oa boikopanyo ba Lesotho kaofela, monghali Mokete Jonase, a supe hore ka lebaka la ho se lumellane le lekala litlhokong tsa bona, ba tlilo phethahatsa qeto e boletsoeng.

Khang ea boramakoloi a baeti ke hore ’muso o nyolotse litefello tsa likhafa tsa makoloi a bona le lilakesense tsa baqhobi ka lichelete tse ba imelang, joale ba kopa mohau oa hore ha lekala le ntse le inahanela ho sebetsa sello sa bona, o tšoare mapolesa letsoho a se ba hlekefetse ha o ntse o ba hlophela.

Sechaba se eletsoa ho fana ka ts’ehetso ho banana le basali ha ba ile linakong tsa bona.

Ofisiri e kholo ea bacha ofising ea Karabo ea Bophelo, e re ke nako ea hore sechaba se ele hloko litaba tsa matsatsi a banana le basali a khoeli e ’ngoe le e ’ngoe, ho ba fa tšehetso ka litselana tse fapakaneng.

Monghali Rethabile Ralethola, o re o bua sena hobane sechaba se lokela ho hlokomelisoa hore maemo ao, ha se a tlokotsi, ha se a bokulo, empa e le a tlholeho, ka hona, se fane ka litlhoko tsa nako eo, ho ba li hlokang.

O re ofisi ea habo e kenella ka har’a metse le metsana, ho bolella sechaba mekhoa ea ho atamela maemo ao, molemong oa bophelo bo botle le hore na banana le basali ba lokela ho ipaballa joang ha a se a fihlile.

Monna oa Lithabaneng Ha Keiso o re o kopa tlatsetso ea ho lata mofu Afrika Boroa.

Moahi oa Lithabaneng Ha-Keiso Maseru, o re o kopa ho tlatseletsoa bohashaneng boo a nang le bona hore a tle a late setopo sa mora oa moholoane oa hae Afrika-Boroa ea ileng a timella teng ngoahola.

Monghali Lehlohonolo Nkhooa, o re o ne a se a itokiselitse ho itatela mofu eo, empa a fumana hore o lokela ho latoa ke koloi ea ’moshara, ee a fumaneng hore litjeo tsa teng li mo hloka ho kopa tlatsetso.

O re se ileng sa etsahala ka ea bitsoang mofu kajeno, ke hore o ne a chelle ka mok’huk’hung a le Durban, Afrika-Boroa, moo ho neng ho amehe mek’huk’hu e mangata ka lebaka la motlakase.

Basotho ba re moriana ha oa fetoha lipalangoanng .

Copy-of-Copy-of-IMG_2489-e1429130875204

Basotho ba re khang e ka Lekaleng la lipalangoang lipakeng tsa boramakoloi a baeti le Lekala, holim’a nyollo ea litefello tsa likhafa, e ipakeloa ke ho fetoloa ha botlolo, ho sa fetoloe moriana o kahar’a eona.

 Ba itse ho fetoloa ha letona la lekala leo, ho sa fetoloe mongoli e moholo le bahlanka ba baholo ba lona, ke eona ntho e bakileng bothata. E mong eena a re metsu e hle e shebisoe ho tonakholo ka kotloloho kaha e le eona moikarabeli e moholo litabeng tsa puso.

 Basotho ba ne ba bua holim’a sehlooho sa moriana oo ba o hlalositseng e le pheko ea mafu ka ho fapakana, hoa bokulo ba batho kapa liphoofolo. Ba itse ho ka etsahala hore ho fetoloe lebitso kapa sephuthelo sa moriana, oona o sa fetoloa. Ka lebaka leo, ha ho pheko e tlang ho fumaneha.

 Lipolelo ka moriana, e bile tse latelang: Ngaka e rutoa moriana ha e rutoe mejo, ho fetohile botlolo e seng moriana, ka na ka phekola naha e kula e tsoile khophole le mokaola litata-meleko, li e tletse ’mele.

 

Sechaba sa Makhalaneng Ha Tsuu, se itokisetsa tsela.

Morena oa Makhalaneng Ha-Tsuu, Maseru, o re sechaba sa hae, se ntse se lokisa tsela e kholo ea tikoloho eo, e senyehileng hampe, ee batho ba iketelang likhetho, ba iketang ka eona.

Morena Tsuu Makha, o re le hoja ba se ba tsoile letšolo ho itokisetsa eona, empa ba na le tlhoko ea lisebelisuoa tsa ho thibela ho ata ha lefu la COVID19, ka mabaka ana, ba kopa ho phalleloa ka tsona.

O re ho feta mona, sechaba sa hae se tlaleng e tšabehang, ka mokhoa o tšoanang, o kopa bohle ba ka se thusang, ho se hopola, joalo ka ha libaka tse ling li ntse li fumana molemo.