Basali ba re ba lelekoa mosebetsing ka le reng ba batenya.

Roma Trading Post Lodge

Bookameli ba Roma Trading Post Lodge, bo re basebetsi ha ba e-na le bothata ka beng ba bona, ba se ke ba isa litaba tsa bona li-ea-le-moeeng hobane hoo, ke ho liha seriti sa likhoebo.

Ms. Lerato Khatlane, o bua sena hobane a ne a araba taba ea basebetsi ba k’hamphani eo, ba reng ba leleketsoe litaba tse se nang motheo tsa libopeho tsa bona tsa ’mele, ka le reng ba bang ba lokela ho theola ’mele, hobane ba ba tenya, le hore khefung-khekhenene ea Covid 19, ba ne ba ntse ba theohela.

 O itse litaba tsena tse builoeng ke balli, ha se tsa ’nete hobane mokhoa oa bona, ba ne ba sebetsa ha ba bona mong’a bona, ntle ho moo, tabeng ea hore khoebo e ne e ntse e butsoe nakong ea khefu-khekhenene ea Covid 19, ke leshano, leha ho le joalo, ba ne ba ntse ba fuoa meputso.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.