Baahi ba metse e fapakaneng Botha-Bothe ba tsoa letšolo ho itokisetsa tsela.

Baahi ba Mahlekefane, Rampai le Motete moreneng, Botha-Bothe, ba tsoile letšolo ho itokisetsa tsela e tlohang Ha-Lejone ho ea kenella lebatooeng la Motete, ’me ba simollotse tšebetso eo, ka Sontaha se fetileng.

Ea buileng lebitsong la bona, monghali Sebolai Lefisa, o re ba lokisa tsela eo ka thepa ea malapa a bona, e kenyeletsang likoloi, bakeng sa ho thotha koari, likiribae, likharafu le lipeke, ’me ba tla tsoelapele ka Sontaha sa beke ena.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.