Monna o shemoloa molomo o ka tlase ke mong’a mosali Qachaseneke.

Monna oa Ha-Hlapalimane, Qachaseneke, ha a sa na molomo o ka tlase, ka mor’a ho shemoloa ke mong’a mosali ea neng a halefile haholo, ha a fumana mosali a le sieo lapeng, ho bo neng bo sela la Sontaha se fetileng.

Morena Motala Moeletsi, o re sena se latela hore mong’a lelapa ea neng a koalletsoe ke khefu-khekhenene Afrika-Boroa, a fihle hae, moo a fumaneng oa hae oa litjepa a le sieo, empa bana ba hae ba ea ’montša moo a teng.

O re ha ba fihla, e mong oa bana o kokotile, ha hlaha mosali, ke moo monna oa hae a ileng a kena katlung, ha be se ho qhoma ntoa, ’me monna ea neng a chaketsoe ke mosali, a shemoloa molomo, le hoja ho sa tsebahale hore na oona o kae. Litaba tsena li tlalehetsoe sepolesa sa Qachaseneke.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.