Mok’hanselara o ts’episa ho sebetsa litaba tsa monna ea balehileng lehae Ha-Mahleke, Berea.

Mok’hanselara oa tikoloho ea Ha-Mahleke Berea, o re o tla ema ka maoto ho sebetsa litaba tsa monna oa motse oo, ea balehileng lehae khoeling ea boraro ea selemo sena, ka lebaka la litšoso tsa mora oa moahisane oa hae.

Mrs. ’Mammakiso Daemane, o re litaba tsa ho baleha ha monna eo, o li tsebile ka Labohlano la beke ena, ’me o bile a mo tšepisa hore o tla li tlaleha sepoleseng, ha e le mona borena bo sitiloe ho mo thusa tsietsing eo ea hae.

Sena se latela hore monghali Matlotlo Machitjane, a tlalehele Lehakoe la Litaba hore o batla ho ea rulolla ntlo ea hae hobane o phelisoa ba linonyana ke mora oa moahisane oa hae, ea jesang lijalo tsa hae ka liphoofolo le ho mo tšepisa lefu.