Lenyalo la ABC LE DC le phatlalletsoa Paramente.

EXflmQWWkAEentM

MASERU — Litho tse mashome a mararo a metso e robong tsa puso ea 4by4, li hlanohetse selekane sa tsona, ’me li iphatlalitse li theha puso e ncha le bohanyetsi ka Labohlano lena.

Sena se latela hore motsamaisi oa Lipuisano ka Ntlong ea bakhethoa, monghali Sephiri Motanyane, a bale lengolo le thathamisitseng mabitso a litho tsa ntlo, tse rerang ho theha puso e joalo. Leha ho le joalo, Motanyane o khutlisitse litho tsena ka hore li ngolle Paramente lengolo la tlhalano. Tebello ke hore motsamaisi oa Lipuisano Paramenteng o tla fana ka qeto kamor’a ho amohela lengolo leo le bileng le tekenelang la lenyalo le lecha.

Karolo ea ’muso e hlanohetseng selekane, e kenyeletsa BNP le RCL, ’moho le boholo ba litho tsa ABC, Paramenteng. Mekha eohle ea bohanyetsi, ntle le LCD, ke karolo ea selekane sena se secha. Kobotata e lebeletsoe ho ntša Tonakholo, ha Potoana e tla ntša Motlatsi.Lehakoe la Litaba