Molimo o tšepisa Basotho matšeliso bakeng sa seboko sa bona sa phohomela

Basotho ba tšepisoa bokamoso bo chabileng ke Molimo, ho ea ka boprofeta ba Jeremia, khahlanong le seboko sa phohomela see ba se llang, boholo e le bo llang ka puso e bohla, e sa tsoeleng mang kapa mang molemo, ntle le lequloana le fokolang, le haufi le lipitsa tse pjatlang.

Tsena, li hlahelletse lenaneong la Puo ea Sesotho ka Labone lena, moo ho neng ho manolloa: Seboko sa Phohomela, se hlalositsoeng e le sello se seholo sa sechaba, ka lebaka la tsietsi kapa seoa se se hlahetseng, joale se sa bone hore na se tla phema mahlomola a tlang ho bakoa ke bothata boo joang.

Seboko sa phohomela se hlalositsoe se fapana le sello sa ’mokotsane, e leng sa motho se ka bitsoang sa: Moiketsi ha a lleloe.

Erekaha polelo ena e utloahetse e tšoana le ea litaba tsa Ba-Iseraele, tse bitsoang tsa seboko sa Rakhele, ho ile ha fumaneha hore ha sechaba se ka fetoha litseleng tsa sona tse khopo, Jehova Molimo o tla se lopolla.

Lihoai tsa lijalo le tsa mehlape, li hlalosoa ke polelo eo ea boprofeta, e le tsona tsee Molimo o tlang ho sebetsa ka tsona ho lopolla sechaba moruong o nyotobetseng, e leng hore babusi ba tlang ho hlahlama ba teng, ba lebelletsoe ho sekamela mefuteng eohle ea temo ka matla a maholo.