Molaetsa oa boitokollo ba Tona-kholo o lubakane.

Dr. Thomas Thabane

Polelong ea hae ea hora ea borobong ka Labone lena, Dr. Motsoahae Thabane, o buile taba e lubakaneng, e hlokang ho otlolloa ke eena kapa ba haufi le eena, malebana le hore na ha e le hantle o tla hata kosene khoeling efe.

Ha a bua ka Senyesemane, o itse o tla itokolla pusong pele kapa ka la mashome a mararo a motso o mong Motšehanong, empa ha a se a bua ka Sesotho, a re o tla phomola khoeling ea Phupu. Ka Senyesemane, Motšehanong ke May, ha Phupu e le July.

Ntle le moo, o itse phomolo ena e tla akofisoa ke ’muso le lekhotla la habo la lipolotiki, ba ipapisitse le sehlomathiso sa borobong sa molao oa motheo se koetseng kotopo le ho mo behela leri e tlang ho mo thusa ho theoha hantle.