Mokhatlo o Moholo oa Liakhete o jela paate ho namolela Basotho litsing tsa tšireletso.

Law. Justice ⚖

Lekhotla la Molao oa Motheo la naha ena, le laetse Sepolesa le Sesole ka Laboraro lena, ho khaotsa ho tokhotsa sechaba nakong ea khefu-khekhenene le pele ho eona, le ho tšoara babelaelloa ho ipapisitsoe le molao.

Sena se latela kopo ea lekhotla la liakhente tsa Litokelo tsa Mantlha tsa botho, le bitsoang Lesotho Lawyers for Human Rights (LLHR), le hlahletse nyeoe khahlanong le Basotho ba hlokofalitsoeng ke litsi tseo tsa tšireletso ka nako ea khefukhekhenene.

Hona lekhotleng leo, setho sa mokhatlo o moholo oa liakhente, Lesotho Law Society, ka Adv. Kaizer Selimo, o itse o tlo jela paate ho namolela Basotho liatleng tsa likhukhuni tse iphetotseng linkoapo ka ho hlokofatsa sechaba, li ipatile tlas’a korone ea Motlotlehi.

Moahloli Thamsanqa Nomqongo o itse nyeoe e tla latela tsamaiso ea lekhotla ho hloaea matsatsi ao e tlang ho mameloa ka ona. Mokhatlo o ne o buelloa ke Adv. Kabelo Letuka.