Malapa a 154 a amohela korosari ho tsoa ho Zak’hura Brothers, Mafeteng.

Khoebo ea Zak’hura Brothers, e Mafeteng e tsebile ho abela malapa a lekholo le mashome a mahlano a metso e mene, korosari, ka Moqebelo o fetileng e ntse e le ho nanabetsa letsoho ho oona, nakong ena ea Covid 19.

 Ea buileng lebitsong la eona, monghali Ali Zak’hura, o re ho feta mona, lekhetlong la pele, ba ile ba fa mapolesa, Mautloela le makostabole, lisanithaesa, liatlana le limask, e ntse e le ho itšireketsa khahlanong le Corona Virus.