Lichelete tsa Lekala la Puso ea Libaka le Borena li khutlela mokotleng oa ‘Muso li sa etsa mesebetsi.

Motlatsi Maqelepo
Mokhethoa oa Berea 27, Hon. Motlatsi Maqelepo.

Mokhethoa oa Berea, o re lichelete tsa Lekala la Puso ea Libaka le Borena, li atisa ho khutlela mokotleng oa ’muso li sa etsa mosebetsi oo li neng li o reretsoe, hobane mak’hanselara ha a fuoe matla holim’a kabo ea tsona.

Monghali Motlatsi Maqelepo o re lichelete tse joalo ha li lokela ho lokisa litsela, li se li isoa mabakeng a mang, ’me tšebetso e joalo e emisoa ke hona.

Boemong bona, letona la mehleng la Lekala la Puso ea libaka le Borena, le bile la tlatsa taba eo ka hore mak’hanselara a fuoe matla a felletseng likhakanyong tsa lichelete, hobane ke oona a bonang litlhoko tsa sechaba kamehla.