Molao oa qomatsi ea covid-19 o feletsoe ke matla ka Labobeli la beke ena

FB_IMG_1588187072652

Molao oa qomatsi ea covid-19 o felile ka Labobeli la beke ena ka khitla ho ea ka molao o e thehileng, e leng kasete ea nomoro ea 33 e neng e lekanyelitse qomatsi eo ho sebetsa kahar’a matsatsi a 14, lipakeng tsa la 15 le la 28 ’Mesa ea monongoaha.

Le ha ho le joalo, Adv Letuka Molati oa Maseru o re bothatanyana bo teng ke hore molao o khinang bolokolohi ba sechaba, o okha matla a oona ho oa bophelo oa selemo sa 1970 le oa qomatsi ena e feletsoeng ke nako.

Ka lebaka leo, Adv. Molati o re ho hlakile hore ho na le likarolo tsa lithibelo tsena, tse seng li sena matla holim’a sechaba le tse ntseng li e-na le oona.

O bile a re ha e ne e ka ba ho ea ka eena, ’muso o ka be o sa ka oa phatlalatsa qomatsi, empa, oa sebetsa o ipapisitse le molao oa likoluoa oa naha ena.