Letona Kabi, le hana ho tekena kasete ea melaoana e tlang ho sebetsa Nakong ea keketso ea Lockdown.

Letona la Bophelo, monghali Nkaku Kabi, le re le hanne ho tekena kasete ea melaoana e tlang ho sebetsa nakong ena ea keketso ea khefu-khekhenene, bosiung bo selang Laboraro la beke ena, ka le reng ho na le lintlha tse kenyelelitsoeng, tse neng li sa lokela ho ba teng, ha siiuoa tse tšoanetseng ho ba teng.

O re lintlha tseo, li kenyeletsa ho bula lifeme, mabenkele a liphahlo, moo ho hlahisoang lihlahisoa tsa lebese, e leng ho tla baka tšitiso ea ho laola motsamao, ha tse neng li lokela ho kenella, li siiloe, eleng pulo ea likereke, mabenkele a thepa ea moaho le joala.

O re ho feta mona, le likoloi tse latang mafura Afrika-Boroa, li buleloe maliboho lihora tse mashome a mabeli a metso e mene, bakeng sa ho hlola tšubuhlellano ea batho ba batlang ho a reka moo a fumanoang, ha bana ba likolo ba lokela ho lula hae, kaha ba keke ba tseba ho ipoloka.