Bo-rankulikae ba latelloa ke tsietsi kamor’a tsietsi

Bo-rankulikae ba re lefapha la bona le lula le salangoe ke litsietsi tsee e kang hoja ba jele khomo ea molatelle, ha ho ea utloang seboko sa bona.

blog-post-goatsvssheep

Ba bua Puong ea Sesotho ka Labone lena, ba itse ba qalile ka ho jooa boea ke ’muso, ba kena komellong ea sekoboto, ha latela mafu, lekhoekhoe le e-s’o bonoe le bakiloeng ke ho tšoaroa matsoho ke babusi, joale lichelete tsa bona li koaletsoe BKB ke Khefu-khekhenene, ba lapa ba e-na le chelete, ha ho ea ba tsotellang.

Basotho ba bang, ba ile ba kena lenaneong leo, ba supa ka moo ba lulang ba salangoe ke litsietsi, tsee ho bonahalang hore li tsoaloa ke bofuma bo ileng ba qala ba bo bakeloa ke babusi ba ichebileng bo-bona. Ba ne ba bua ba ipapisitse le sehlooho se reng; Tsietsi e latella Tšotleho.