Tlhokahalo ea Shadow Cabinet e bakela Lesotho bolutu bo boholo

MASERU — Litsebi tsa polotiki ea puso le khaso ea litaba tsa naha ena, li re seoa sa Covid-19 se senotse bofokoli ba bohanyetsi ba Lesotho, ba ho se thehe lekhotla la matona, la litho tsa bohanyetsi (Shadow Cabinet).

Lesotho Parliament

Khang ea tsona ke hore nakong ena ea seoa sa Covid-19, se tsamaeang le qomatsi e koetseng khoebo le bosebeletsi mafapheng ohle, ho ne ho lokela ho ba le se-ka-matona a bophelo, tšireletso le toka, a neng a tla araba lipotso tsohle tse malebana le boitlhopho ba ’muso le phethahatso ea melao ea qomatsi ena.

Mohlala o fanoeng, o malebana le hore qomatsi ena ha ea fanyeha molao oa motheo oa naha, ’me ka ho otloloha, ha oa fa masole le mapolesa ho hatikela litokelo tsa mantlha tsa sechaba. Sena se bolela hore se-ka-letona la toka, se ka be se hlahella sechabeng hangata, se supa liphoso tsa ’muso.

Ka mokhoa o joalo, le se-ka-letona la sepolesa, ba re sene se kabe se eme ka maoto, se supa liphoso tse etsoang ke mapolesa le masole, se eme liqhooeng tse kang ena ea sechaba ka sechaba, ea Molimo, MOAFRIKA FM.

Se-ka-letona la bophelo sona, se hlalosoa se ne se kabe se ile sa lemoha hore thepa e fanoeng Lesotho e le liphallelo tsa ho hlahloba tšoaetso ea corona, ha e boemong ba ho sebetsa kahar’a naha ena, ka lebaka leo, ba e faneng ba e fetole kapa ba khutle ka eona.

Lona letona leo la bophelo, le ne le tla supa hore na naha e lokela ho etsa joang ka lehlakoreng la bongaka ho thusa sechaba. Mohlophisi e Moholo.