Liphallelo tsa Covid-19 tse tsoang ho Jack Ma, ha nyallane le lisebelisoa tsa Lesotho tsa tlhahlobo ea mafu

Jack Ma

Liphallelo tsa Covid-19 tse tsoang ho Jack Ma, tsa ho kena Lesotho ka mphiphi, li bofiloe sefofaneng sa thepa sa Topia, li hlalosoa ke litsebi li sa nyallane le lisebelisoa tsa Lesotho tsa tlhahlobo ea mafu.

E mong, Josefa Ntakha ea ntseng a thusana le Lehakoe la Litaba ho fumana baikarabeli ka lehlakoreng la ’muso, litabeng tsa qomatsi ea Covid-19, o re Dr ’Nyane Letsie o re liphallelo tsena, li fela li sa nyalane le thepa ea lilaborathori tsa lesotho, empa ba se ba le pele thekong ea PCR Amplifyer, e tla etsa hore li sebetse.

Lehakoe la litaba le ntse le e-s’o fumane hore na ho tlile joang hore thepa ea mofuta oo, e tlilo pepeta naha chelete e sieo, e be e tlile Lesotho. Potso e ’ngoe ke hore na thepa ee Dr Letsie a reng ba se ba hatetsepele ho e rekeng, e tla ja bokae, le hore na ho fihleng ha eona e tla fumana kotsi e se e le kae. Lehakoe la Litaba