Rangoane Kaine o re ts’ebetso ea Bahlanka ha e sa tla loka

Khoejane Makhele - Rangoane Kaine
Rangoane oa Basotho, Khoejane Makhele.

E mong oa bamameli ba qhooa ena, a bua ho Hlahisa Maikutlo ea Labohlano lena, o itse naheng ena bahlanka ba thatafalloa ke ho phetha litaelo tsa ba boholong kapa tsa makhotla, ’me taba ena e bonahala e keke ea hlola e phekoleha.

Monghali Khoejane Makhele ea tsejoang ka la Rangoane Kaine, o ile a teka mohlala ka eena, a re esale tonakholo, e bile e le letona la Tšireletso, Dr. Motsoahae Thabane, a fana ka taelo ea hore a fuoe litsiane tsa hae ka 2012, empa le kajeno o ntse a e-so li fuoe.

O re o ne a ntse a latela methati e loketseng, ho fihlela ha a tlalehela letona la joale la Tšireletso, le ileng la mo kopanya le ba amehang, ba e-ba le lipuisano tse bonahetseng li tla ba le katleho, empa le tsona esale li emisa ho fihlela lena.

Litaba tsena tsa litsiane tsa Rangoane Kaine, li tiiselitsoe Lehakoe la Litaba ke letona Tefo Mapesela, ea itseng molli o ne a hlole masole ka litaba, a ba a ngolla sesole hore se mo fe se mo loketseng.

Ntlheng ea ho se phethahatsoe ha litaelo tsa makhotla teng, o re Lehakoe la Litaaba ha le ka raha sehlahla, ho tla kubuloha batho ba bangata ba tla re esale ba ahloleloa ke makhotla, ha ho letho le etsoang hore li phethahale.

’Mathabo Chobokoane