Khosana e kholo ea Manyesemane e na le tšoaetso ea corona.

200325104319-02-prince-charles-0310-super-169

Khosana ea botlotlehi ba manyesemane, Prince Charles, e khethetsoe, ha e sa kopanela mosamo le oa eona oa litjepa, ka lebaka la tšoaetso ea Corona, empa o hlalosoa a se boemong bo bobe. O hlalosoa a se a bile a sebeletsa lapeng, e le hona ho mo khethela sa liramo tsa mali.

Lefu lena le hlalosoa le potlaka haholo ha le hlasela metsofe le litsohali tse kang eena. Khosana Charles o lilemo li mashome a supileng a motso o mong.

Spain, ke naha e ’ngoe ho tsa Juropo, e tlalehoang e se e phophoma lefu lena le simolotseng China, selemong se fetileng. Litlaleho li re Covid-19, e se e fetile ka bophelo ba batho ba makholo a supileng. Tonakholo ea Italia eona e se e phahamisitse matsoho, e tlositse tšepo ea eona ho lingaka le baoki, e e behile ho ’mopi oa leholimo le lefatše

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.