Majalefa A Lesotho a re basitisi ba phallo ea sephethephethe le balokisetsi ba Stay away ba ts’oaroe

Majalefa A Lesotho ka Lebobeli la beke ena a re batho ba ileng ba sitisa phallo ea sephethe-phethe, ba lokela ho tšoaroa ‘moho le bahlophisetsi ba stay-away,ba neng ba re ba khahlanong le makoloi a senang mangolo.

Ba re ka ho tšoana baqhobi ba makoloi a palamisetsang le ho theola baeti ka tseleng ba ee ba lleloe ke litšepe hobane mapolesa a re ba bakile tšetiso ea phallo ea sephethe-phethe .

Sena ba se bua ba ipapisitse le hore batho ba ne ba tasola ho ea malapeng ho kenyelletsa le mapolesa ka lebaka la tlhokahalo ea makoloi a baeti,‘me ho boetse ho e-na le litlaleho tsa hore ba bang ba batho ba ne ba ntse ba chesa litaere ka litseleng, joale hoo ho sitisa sephethephethe ho phalla hantle.