Mosali ea hlahileng a se na popelo o belehile ka thuso mofani

Mofani ea shoeleng o thusitse mosali ea neng a tsoetsoe a se na popelo ho beleha lesea la hae la pele, sepetleleng sa junifesithi ea Sao Paolo, Brasil, e le pelehi ea pele ea mofuta oo, naheng eo.

Motsoetse o ne a phalleloe ka popelo ke mosali ea neng a se a le makhatheng a ho hlokahala, kamor’a ho shoa lehlakore, e le ha ea fuoang mpho a ne a ile a tsoaloa a se na popelo ho hang.

Litlaleho li re ke lesea la pele ho emoleloa kahar’a popelo e fanoeng ho ’malona ke mosali e mong, oa Sweden, ka selemo sa 2013. Ho fihlela joale, ho se ho e-na le masea a leshome le motso o le mong a emotsoeng le ho tsoaloa ka thuso ea popelo ea liphallelo.

Lingaka li re ho a bonahala hore bothata ba ho se be le bana ka lebaka la bothata ba pelehi e se e tla ba taba ea maoba le maobane, empa, bothata bo teng ke ba khaello ea bafani ba ntseng ba phela ba lipopelo.