Moaho o ntseng o nyolloa ka Qoatsaneng e tla ba Aletare ea Mahlabelo

Moaho o ntseng o nyolloa ka Qoatsaneng e tla ba Aletare ea Mahlabelo, e tlang ho thusa sechaba sa Basotho nakong ena ea Tlhophobocha, le kamor’a eona, ho rapela Jehoha Molimo ka tsela e tlang ho tlisetsa naha ena pheko mathateng ohle a eona, e leng a puso, moruo, tšireletso le tšireletseho ea sechaba le naha ea sona.

Tsena li manollotsoe ke Mohlomphehi Mohlophisi e Moholo ea reng aletare eo, e okha sebopeho le sepheo sa eona khaolong ea boraro ka temana ea boraro bukeng ea Estrase, selekaneng sa khale sa bibele e halalelang.

O ne a araba potso ea moruti Malefetsane Masoenyane, Tumelisong ea Libaka mesong ea Labobeli la beke ena. A ba a re sefela se tlang ho binoa mohla khakolo ea Aletare eo ea Mahlabelo, se na le mantsoe a reng, ho eona, ho tla kena: baetsalibe ba iponang bokhopo le balumeli ba fumaneng tšoarelo, e leng hore ha ho na ho khetholloa batho tšebelisong ea oona.

O bile a re, kamor’a Aletare ena ea Mahlabelo, ke hona ho tla kenoa meahong ea bosebeletsi ba Khaso ea MOAFRIKA FM.