Ho ntse ho hlophisoa phupu ea sebineli se seholo sa Lesobeng

Sebineli sa Methalaneng Ha Molise, se ntse se hlopheloa phupu e tlang ho khobokanya banna ba thaba le basali ba lengope ka bongata bo boholo, ka ha e bile monna oa likhang tsa malingoana bophelo bohle ba sona.

Ntatemoholo Chaka Maishe, o ne a tumile ka lithoko le ho phokola mokorotlo meketeng ea sechaba le malingoaneng. O ne a khaba ka ho roka mosali oa hae ’Mathabiso, ee a neng a mo reneketsa ka la ’Manthabua, a re ha a loane o namola ntoa, o tla loana ha ’Manthabua a fihla.

Bocheng ba hae o ne a ile a sebetsa merafong ea Belekomo, likomponeng tsa Sentelina, empa a qetella a se a moma phala, a matha likhoeng tsa Tikoe Maokeng, a tšoara lekhitla-tsela, ho e-s’o tšoaroe lithunya.

Ntle le moo, e ne e le sehoba se emang ka Likoeneng, ’me o binne pina ena ’moho le ea malingoana ho fihlela a felloa ke lieta ke bohlalela le boqheku. Ngoana oa hae oa bohlano Nyefolo Maishe, ke e mong oa banna ba tšoereng sehlopha sa likalakati, lihoba tsa MOAFRIKA.

Ntatemoholo ea neng a se a le lilemo li mashome a robeli a metso e robong o tla bolokoa hona Methalaneng Ha Molise, lipakeng tsa Lesobeng le Mantšonyane ka la leshome le metso e mene la khoeli ena.