Bamameli ba re polelo ea Majoro ea lichelete ke likei feela

Bamameli ba Probono ea Labobeli lena, ba re litaba tsa Dr. Moeketsi Majoro, letona la lichelete la Lesotho, ke likei, haholo moo a buileng ka ho fela ha khaho ea Ntlo ea Botlotlehi ba Lesotho le ho fela ha moaho oa Lekhotla la Mathomo la Tšifalimali, kantle ho Hlotse, Leribe.

Ba itse moaho oa Tšifalimali o felile marako le marulelo feela, motlakase le linkholi e ntse e le bothata. Hape, o kolla metsi. Ka mokhoa o joalo, ba re Ntlo ea Botlotlehi eona e sa le lehlanahlana, ha e bonahale e le mosebetsi o ka felang selemong sena le ha e ba ho se ho thoe mehlolo ke ntho e teng.

Tabakholo ea lenaneo e bile hore na ha e ba polelo e bile puke holim’a meaho eno e meholo, e neng e ka bonoa le ke sefofu sa Jeriko, na lintho tsee mohlomphehi a buileng ka tsona li sa bonoe, tsona sechaba se ka tšepa joang hore li tla etsahala kapa li etsahetse.