Polelo ea Majoro ea likhakanyo tsa lichelete ke makoko a tšeea ea nku

Minister-of-Finance-Dr-1

Puo ea Sesotho ea Labone lena, e re Polelo ea Likhakanyo tsa Lichelete tsa selemo sena le se tlang, e itšoanela le tšeea ea nku feela ka makoko, ha ho koae koomeng eo, ho omme ho itse ngo!!!!!!

Tsena, ba li buile tlas’a sehlooho se reng “makoko” se ileng sa hlalosoa e le: ho kokomoha, boikhants’o, boikakaso boo ka linako tse ling motho a beng a re o ikhants’a a lapa, kapa a bitsoe mononinyana oa se hana beng, ke ba tenoang ke mekhoa ea hae.

Maele le lipolelo tse etsoang ka lentsoe leo, Basotho ba itse ke: Bocha bo makoko bo ropa pere sebataolong, makoko a moshanyana a fitong la tšea, thokolosi ea moreneng makoko le makoko a moshanyana a lula tšeeng.

Tlhaloso e tsoetse pele ho supa hore le hoja ho e-na le batho ba makoko ka tsoalo, boholo bo kokomosoa ke maemo ao ba leng ho oona, ba sa lemohe hore maemo a ka moholi kapa ’muoane, a fela ka ho panya ha ntši, motho a sala a behile matsoho ka pele.

Lebaka la bona la ho rehella Polelo ea letona la Lichelete ka Makoko a ts’eea ea nku, ba itse ke litšepiso tse sieo, tsee le hloloang ho li etsa, ka lilemo tse tharo tse latellanang, feela ho se letho le qetellang le tsoetsoe ke tsona.