Litsebi li re lengolo la Peshoane ke tlholo lehlakoreng la bohanyetsi

Lesotho Parliament

Ho baloa ha lengolo la Tsikoane Peshoane oa TRC ka paramenteng, ho nkoa ke litsebi tsa lipolotiki le likhang tsa Paramente, e bile tlholo ka lehlakoreng la bohanyetsi, le hoja Motsamaisi oa paramente a sa lumella ho tšohloa ha lona.

Lengolo le ile la baloa kamor’a hore moetellipele oa bohanyetsi, monghali Mathibeli Mokhothu, a eme ka ntlha ea tsamaiso, a kope monghali Sephiri Motanyane ho honyolla lengolo leo, le ho le balla Lekhotla la Sechaba, botenng ba baemeli ba machaba, ho mametse ho bile ho bona lefatše lohle.

Lengolo le ngotsoeng ke monghali Tsikoane Peshoane oa TRC, la fanoa ofising ea Motsamaisi oa Lipuisano tsa paramente matsatsi a mabeli pele ho letsatsi la ho baloa ha likhakanyo, le na le lintlha tsa bohlokoa, tse latellanang ka mokhoa ona:Ho se fetisoe likhakanyo tsa lichelete tsa selemo sena le se tlang, pele ho boitokollo ba tonakholo.

Bohlokoa ba polelo ea Motlotlehi e etsoang a lutse teroneng ea hae, e supang tsela le ho fana ka morethetho ho ’muso le bohanyetsi malebana le Tlhopho-bocha.

Mosia o bile o re likhakanyo tsa lichelete tsa sechaba ke taba ea bohlokoa haholo. Li lokela ho qoqoa boemong ba puso e tsitsitseng. O re le ha li ka baloa kamor’a likhoeli tse ’ne, ’muso o tla be o ntse o e-na le boemo ba molao ba ho sebelisa lichelete tsa sechaba.

Bahlopholli ba litaba tsa lipolotiki ba re ho tla ba molemong oa sechaba, bohanyetsi le bafuputsi ba litaba tsa lipolotiki le tsamaiso ea puso ho ela lengolo lena la TRC hloko, hobane, ka lona, ba ka tseba ho sala tšebeliso ea likhakanyo tsena morao, le ho supa liphoso.

Khothaletso ea TRC ke hore bohle, ba ka pusong le ba ka bohanyetsing ba thulane ka mahetla ba sebeletse botsitso kahar’a puso pele lichelete tsa sechaba li ka ajoa.

Mokhethoa oa Senqu, Ms Likeleli Tampane, ke e mong oa bao lipolelo tsa bona li tla fetoha lintlha tsa bohlokoa kahar’a hansard malebana le kabo ena ea lichelete. O itse eena o lemoha hore chelete ena e tlilo fetoha mofao oa tonakholo le matona a tla itokolla le eena ka Phupu, joalo ka ha a se a phatlalalitse hore ha a sana matla, o khathetse ke botsofali.