Ramatsella o tobile Tšosa AJ ka khiro ea hae e belaetsang

Monghali Bokang Kuoane Ramatšella o ngolletse Onkemetse Bashi Tšosa AJ, ka litaba tse malebana le khiro ea eena moahloli eo oa Botsoana ea okametseng tse ling tsa linyeoe tsa masole a Lesotho, o re o hiriloe hampe, a itokolle, a khutlele ha habo.

Monghali Ramatšella, a hlalosa litaba tsa lengolo leo lenaneong la Probono la MOAFRIKA ka Labobeli lena, o itse khiro ea moahloli Tšosa e fosahetse, hobane ka nako ea khiro ea hae, e ne e se e se moahloli,o ne a ile a ikhirolla kamor’a ho fumanoa a le molato ke makhotla a naha ea habo, ea re ha a lokela ho tobana le lekhotla le mamelang linyeoe tsa baahloli a monyola ka hloohong.

O re ka ho monyola ka hloohong hoo, Tšosa AJ o ne a itlhakola lethathamong la Batsoana ba ka nahaneloang boahloli kae kapa kae lefatšeng.

Ho feta moo, o re khiro ea hae e fosahetse hobane ha e a pota ho Komising ea Boahloli ea Lesotho, e leng eona e hirang bahlomphehi bao, hape o hiriloe ke lehlakore la balli ho tla le sebeletsa.