Motsamaisi oa paramente o sa ntse a mometse kopong ea TRC

Monghali Tsikoane Peshoane,mookameli oa Transformation Resource Centre (TRC) o re o ntse a e-s’o fumane Karabo malebana le lengolo la hae le kopang hore Motsamaisi oa Paramente a thibele ho baloa ha likhakanyo tsa lichelete tsa Sechaba ka Laboraro la beke ena.

Mosia o re lengolo le ngotsoeng le ho nehelanoa ho Motsamaisi oa Paramente ka La-pele la beke ena, le lokolisitse mabaka a mararo a maholo a ho thibela letona la lichelete ho teka likhakanyo e leng a latelang.

O re paramente e lokela hore e ke e itlhalose ka botebo tabeng ea boitokollo ba tonakholo.Hape, polelo ea Rabasotho e etsetsoang teroneng e lokela ho thokola ba pusong le bohanyetsi, le ho supa tsela e lokelang ho lateloa lethathamong la Tlhopho-bocha.

Ntlha ea boraro ke hore pherekano e kahar’a ’muso le puso e lokela ho lokisoa pele likhakanyo tseo li tšetleheloa bakhethoa ba Sechaba.

Lengolo la monghali Peshoane le tiisa hore letona la lichelete le lokela ho emela boitokollo ba tonakholo pele le ka bala polelo ea likhakanyo tsa lichelete tsa sechaba, etsoe, chelete e teng matsohong a ’muso, e ka o phelisa ho ea kena khoeling ea bone kamor’a ho kolumela ha selemo sa lichelete.