Mokhothu o khothaletsoa ho nka sa botonakholo ba Lesotho

Monghali Serialong Qoo a tlatsitsoe ke Ms Likeleli Tampane o hlahletse tšisinyo ea ho hloka tšepo ho tonakholo Motsoahae Thabane le ’muso oa hae, ho hloelle moetellipele oa bohanyetsi, mokhethoa oa Mphaki, monghali Mathibeli Mokhothu.

Taba ena e se e bakile litlhokonyane ka lehlakoreng la ba busang hoo ba seng ba ntse ba ngollana le ho hoelehetsana ka marangrang le ka mekhoa e meng ba kopana hore, e re ka ha lekhetlong lena tšisinyo e latetse litselana tsohle tsa molao, bohle ba pheme lefu kapa bokuli, esere ’Muso oa Lephele oa kulupana ba o shebile.

Basotho ba tla hopola hore sethathong, tšisinyo ea mofuta ona e ne e hlahleloe ke mokhethoa oa Toala lebatooeng la Korokoro, a tlatsitsoe ke oa Potoana ho la Qalabane. Ea na ea hanoa ka le reng beng ba eona ha ba a latela tsamaiso e nepahetseng ea paramente ntlheng eo.

Bekeng e fetileng ha kena e neng e sisinya lebitso la mokhethoa oa Malingoaneng, monghali Serialong Qoo, e le ea eena mokhethoa oa Senqu, Ms Likeleli Tampane, a tlatsane le monghali Thabo Ramatla, moparamente oa Sethala sa moruo, Mafeteng.

Basotho ba tla lemoha hore, katleho ea tšisinyo ena e tla ipapisa le hore na lehlakore la ’Muso oa Lephele le ntse le kopane hantle, ka ha lipalo tsa bohanyetsi, e le tsona feela li se na matla a ho etsa phetoho e labalabeloang ke bakhethoa bao ba Mokhotlong ea ka Tlokoeng le ka Khalahali.