Lesotho Institute of Accountants e tekenne tumellano le likhoebo tse kholo ho fokotsa tlhokahalo ea mesebetsi Lesotho

Lesotho Institute of Accountants, CEO, Mr. Monyaola Mosoloane (CA) L

Lesotho Institute of Accountants e tekenne tumellano le likhoebo tse kholo ho fokotsa tlhokahalo ea mesebetsi ka hara naha ena, ka hore baithuti ba Lesotho Professional Accountancy Programme, LePAP, ba fumantšoe botataisi le koetliso ea bohlahlobi ba libuka tsa lichelete, esale baithuti.

Mookameli oa LIA, monghali Monyaola Mosoloane, o re sena se tla thusa baithuti ho tseba ho itšoarela ka matsoho kapa ho fumana mosebetsi ka pele, hoba ba qete lithuto tsa bona, kaha ba tla be ba se ntse ba ena le litsebo tsa mosebetsi.

Leha ho le joalo, thuto ena, LePAP, e fumaneha sekolong se le seng sa thuto e phahameng ka hare ho naha,’me ke hona e tla fumaneha sekolong se seholo sa Sechaba, NUL, le Setsing sa lithuto tsa libuka tsa lichelete.