Dr Khotso o hlalosa bohlokoa ba puo ea letsoele

Dr Palesa Khotso oa Lefapha la lipuo le lingoloa sekolong se seholo sa sechaba, o re bohlokoa ba puo ea letsoele ke ho fetisa molaetsa o hlakileng, boitlhaloso, boitlotlo, boinahano bo tebileng le tlhompho ea moetlo oa motho ka mong le ea Lichaba tse ling.

O re Basotho ba lokela ho tiisa ka hanong ho otla moloko o mocha ho buoa le ho ngolla ka puo ea bona ea letsoele ka ha ke ka eona ba ka tsebahalang ka hara mefuta e meng.

O re lefapha la habo le ketekile letsatsi leo mafelo a beke e fetileng le likolo tsa mathomo le tse mahareng tsa tikoloho ea roma, ka liponts’uoa tsa meaparo, lipapali, lijo le puo ho kenyeletsa le ea matsoho.