Basotho ba bapisa NRA le IPA

Bamameli ba Pusong ea Sechaba ka Sechaba ea Labotšelela lena, ba bapisitse National Reforms Authority e thehetsoeng ho hlahloba le ntlafatsa molao oa motheo oa naha ena le Interim Political Authority e ileng ea thehoa ka 1999 ho tlisa botsitso lipolotiking tsa Lesotho, ha bohanyetsi ba ka nako eo, bo ne bo hana sephetho sa likhetho tsa 1998.

 

Lenaneo le fumane hore phapano e teng lipakeng tsa makhotla ana a mabeli, NRA e thehiloe ka makhotla a lipolotiki le mekhatlo ea sechaba, ha IPA e ne e thehiloe feela ka makhotla a lipolotiki le karolo ea ba pusong.

Taba e ’ngoe ke ea botlalehi ba litaba tsa tšebetso, NRA e tlangoa ke molao hore e ’ne e behe Basotho leseling ka mesebesti ea eona, pele e ka fana ka tlaleho e feletseng, ha ho se ho phethetsoe tšebetso.

Ntlha ea bobeli ho tsena tse peli, Basotho ba bile ntsoele-leng hore MOAFRIKA FM, ka Lenaneo la Pusong ea Sechaba ka Sechaba e lokela ho sebelisoa ke NRA ho fa Basotho litlaleho tsa mosebetsi oa eona.

Litho tsa lekhotla lena la Tlhopho-bocha li tla hlapantšoa ka la botšelela la khoeli ea bobeli, selemong sena, ’me le qale mosebetsi oa lona hang hore ho be joalo.