Holomo o etsa senannapo ka matona le liofisiri tse kholo

Tsela ea tšebetso ea mookameli oa sepolesa, le hoja a sebeletsa ka likobong, ba e lemohileng ba re e ka ea tšomong ea Senannapo, moo bohle ba neng ba tonamisoe ba shejoa motšoetšoe oa nama e neng e jeloe ke haretsebe, athe ke e mong oa bona, e leng Senannapo.

Le hoja senannapo sena sa Holomo Molibeli se ne se hlalosoa se shebane le lefu la sehloho la Lipolelo Thabane feela, ba haufi le liofisi tsa hae ba re se se se pharalletse haholo, se nametse lefung la Mokalekale Khetheng le a mang,’me hona le matona a seng a le lekhatheng la ho theola malikhoe, a shejoe motšoetšoe.

Ka mokhoa o joalo, ba re monna oa Butha-Buthe o se a fetetse polaong ea lilemong tse mashome a mabeli a metso e ’meli ea setho sa Nonyana e Kholo sa mehleng eo, Kelly Mahase.

Ba re le hona lefung leo, ho se ho tonamisitsoe le leng la matona, ’me ho bonahala e ka ke hona ho sa tla tonangoa ke matona le liofisiri tse kholo tsa ’muso.

Taba e sa hlakang hantle ke hore na ke hobaneng ha Compol a shebane le ho tonamisa ba bitsoang bahlomphehi feela tabeng ena ea mafu a batho, haeba sepheo sa hae ke ho tšoara babolai, e se MAHOLI A PATILENG MAEBA.

Balebelli le bahlopholli ba litaba tsena, ba re ha a etse letho le bonoang, ka mapolesa a belaelloang mafung a mashome a tšeletseng a metso e supileng, a babelaelloa ba shoeletseng matsohong a mapolesa ho tloha ka 2017.

Hona tabeng ena ea tšomo ea senannapo, ba boela ba re tumellano ea tšebetso e ne e be hore bohle ba toname, ho bonoe manoni, ea nonneng a bolaoe.

Ba re mohlolo ke hore Senannapong sa joale, ho tonamisoa matona le liofisiri tsa ’muso feela, ho sa thoe letho ka mapolesa a jelletseng batho litokising.

Litaba tsena li hlahile lenaneong la Puo ea Sesotho la kajeno, moo ho neng ho ts’ohloa lereho, Senannapo.Tlaleho ka mohlomphehi mohlophisi e moholo.