Mokhatlo oa Bibele Lesotho o ntse o fetolela Bibele puong ea Sephuthi molemong oa sechaba sa eona

Mokhatlo oa Bibele Lesotho o ntse o fetolela Bibele puong ea Sephuthi molemong oa sechaba sa eona, ’me tšebetso e kholohali ena e ntse e etsetsoa kerekeng ea Chache, Maseru. 

Bishop Daniel Rantle o re bonyane tšebetso ea phetholelo ena, ke ea lilemo tse tharo, ’me e etsetsoa sechaba sa palo e kaholimo ho likete tse mashome a mabeli ho ea holimo. Tlaleho ka ’Mathabo Chobokoane