Moetellipele oa Potoana o batla likhetho-pheto tsa ’Makhoroana ka mahlo a matšo

Democratic Congress Leader Mathibeli Mokhothu
Democratic Congress Leader, Mr. Mathibeli Mokhothu

MASERU — Monghali Mathibeli Mokhothu, o qhololitse komisi ea likhetho le ’muso oa Lesotho ho bitsa likhetho-pheto lebatooeng la ’Makhoroana, Mapoteng, DC etsoe e li haharela holimo.

Tsena o li buile thakholong ea letšolo la ho kena lebatooa ka leng ho ea tsoa komiting ea lona ea lekalana Lesotho ka moka, e neng e tšoaretsoe Ha ‘Makhoroana ka Labotšelela lena.

O bile a bolella Mapotoana le sechaba hore lekhotla la habo ha le ananele see a se bitsitseng liserekisi tsa tona-kholo le mokha oa eona tsa hore e na le morero oa ho itokolla botona-kholong, bakeng sa hore e hle a behe meja fatše, e e’o hlokomela litloholo tsa eona.

Monghali Mathibeli Mokhothu, o itse ha tonakoholo e ntse e bapala Movango ona, lekhotla la habo le sechaba sa Basotho, le tla emisa toropo ea Maseru khakhenene le mo e qobelle ho tsoa pusong e se e sa hetle ka morao. Ho tlaleha Mohlomphehi Mohlophisi e moholo