Mohoebi o fumanoa a timetse, ho hlekemantsoe ka ha hae

Mohoebi oa Kotanyane Pela-tšoeu, Leribe, o timetse ka mor’a ho bolaoa ke batho ba sa tsejoeng, Boribeng, Leribe, shoalaneng ea Sontaha se fetileng.

Ntata’e Moru Nkopa o re eo mora o fumanoe a hlokahetse khoebong ea hae hoseng ha Labobeli lena,kamor’a ho se bonoe letšehare lohle la Lapele.

Monghali Nkopa o re mofu o fumanoe a e-na le maqeba ‘mele ‘ohle a ho hlajoa ka ntho e bohale, ha ka tlung ho ne ho hlekemantsoe le mali a farasitse, sa mokana ho bile le ntoa. Ho tlaleha Hlao Rampaleng