Probono e re maemo ke moholi ke ’muoane a tšoaroe ka hloko.

IMG_20190416_181047_922

Moruti Mohau Maphephe, a bua a ipapisitse le litaba tsa buka ea Esthere e ka Bibeleng, o itse batho ba ikhopole khanyeng le matleng tsee ba leng ho tsona ha joale, e sere mohlang li ba tlohelang, ba apareloe ke lihlong. 

Lenaneo la Labobeli lena la Probono, le lemositse Basotho hore batho ba boholong, ha ba fua tlhonepho, ’nete ke hore ha ho hlonepshoe bona, empa, ho hlonepshoa maemo ao ba leng ho oona, ka lebaka leo, ba se ikhohomosetse ba tlaasana ho bona.

Taba e neng e thehelletsoe holim’a sehlooho se reng: MEMENTO HOMO SIC TRANSIT GLORIA MUNDI, e ile ea hopotsa momameli hore polelo eo, e ne e sebelisoa ha ho ne ho behoa babusi ba khale ba Roma, moo har’a litlatse le melilietsane,ho neng ho ba le motho ea lulang maotong a mobusi eo e mocha, a ntse a mo sebela mantsoe ao.

Lenaneo le ile la lemosa balateli ba batho ba maemong, hore ba tlohele ho ba etsa melingoana, ka mokhoa o joalo, le bona bahlomphehi bao, ba tsebe hore joalo ka botahoa ba joala, le ba maemo bo ntse bo tla fela.

Mehlala e bile ea melilietsane e neng e ile ea hlomamisa morena Leabua botona-kholong, le e ileng ea mo theola ka litlhong, ha boela ha e ba joalo ka Maj Gen Metsing Lekhanya, ha oa moraro-rao e bile oa ha ho ne ho behoa tonakholo ea joale, lilemong tse seng kae tse fetileng.

Mapolesa a neng a kopeletsa maoto, a se a ’mona e le ’melaelloa oa tlolo e mpe ea molao, eena le mosali oa hae. Banna le basali ba neng ba re ha ho moetellipele ea kang eena ka makhabane Lesotho mona, ba se ba mo bitsa mohatelli ea khopo.

Ka lebaka leo, baetellipele bohle le balateli ba bona, ba lemosoa ho qoba leraba leo, ’moho le bohle ba matleng ka ho fapakana ha maemo, e ka ba a thuto kapa a chelete. Ho tlaleha Mohlomphehi Mohlophisi e Moholo.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.