Mosali o re Lekala la Tsa Lehae le hana ho mo thusa ka bukana ea ho eta ea ngoana.

Mosali oa Lithabaneng Ha ’Nelese, Maseru, o re Lekala la Tsa Lehae, lefapheng la libukana tsa ho eta, le hana ho etsetsa ngoana oa hae ea likhoeli li robong bukana, ka le reng lebaka la hae ha le bohlokoa.

Mahlapane Khiba o re o lokela ho potlakela ho ’m’a’e, ea kulelang ka Afrika-Boroa, joale o tla hloka motho ea salang le ngoana. O re mokuli o boemong boo a sitoang ho iketsetsa letho.

Mahlapane o re o lekile ho kopana le baokameli, a ’na a thula thaba, ha a tla hloella qhooeng ena. Lefapha le lokelang ho fana ka tlhaloso litabeng tsena, le tlolisitse Lehakoe la Litaba khati, liofisiri tsa lona tsa le akholetsana la qetella le sa fumana ea ka fanang ka tlhaloso e nepahetseng. Tlaleho ka ’Makhauhelo Tlouoe