Basali ba se fue menyetla e ikhethang holim’a mefuta e meng ea Sechaba

Probono ea Labobeli lena e itse ha ho a nepahala hore basali ba fue menyetla e ikhethang ka lebaka la bosali ba bona, litabeng tsa Sechaba tsa khiro le tsa lipolotiki. Ba itse bohle ba lokela ho itsekela etsoe basali ba le bangata ho feta banna, ba bile ba ba feta ka thuto ea sekolo.

Taba ena e ne e qhololitsoe ke sello sa basali ba Phuthiatsana Ha Paki ba llang ka mosali e mong ee ba reng o ba nyamelletse ka chelete ea boea ba bona.

Mosali eo, Mookho Rafono, ha a letsetsoa ke Lehakoe la Litaba la MOAFRIKA, Nakong ea ha banqosi ba hae ba ne ba le liphaphosing sa litaba, o ile a tsepisa ’Mathabo Chobokoane hore a mo lebelle, o itlisa ka seqo ho tla araba litaba tseo.

Empa, ho fihlela ho ba ho kenoa Probonong ea Labobeli lena, o ne a ntse a e-s’o iponahatse, le hona lenaneong leo, ’moho le a kang Lekomo a ileng a thetsa taba eo, ha a ka a kena ho otlolla litaba.

Morena Phallang Monare, a bua ho Probono, o ile a otlolla see makhabane a se bolelang. O itse a bolela: Thuto e lumellanang le se hlokoang, tsebo ea sekolo kapa ea kantle ho sekolo, boiphihlelo le lilemo hohloaneng ea ka lumellang motho ho etsa mosebetsi o teng.