Bakhatla ba fihletse kutloisiso e ncha ka bophelo ba baholo ba bona, Malimong

Bakhatla ba re nalane ea baholo ba bona e lokela ho ngoloa bocha, ho otlolla lintlha tse bonahalang li ile tsa khopamisoa ke lingoli tsa khale, tse kang hore na naha ea morena oa bona, Tsematsi, e ne e le kae ka boholo, nakong ea lifaqane, ha ho tla ba le malimo.

Ba re le eona taba ena ea malimo, ee e seng e ka ha ho letho lee Bakhatla ba neng ba le etsa, ntle le ho ja batho, e lokela ho otlolloa. Ba bua joalo ba ipapisitse le sebopeho sa qhobosheane ea morena Tsematsi e neng e e-na le litsi tse tharo tsa bohlokoa, e leng lehaha, lithako tsa motse-moholo oa hae le malingoaneng, moo ho neng ho phela bahale le bo-molula-qhooa.

Ho feta moo, ba re tlhaloso e malabana le ho tšoaroa ha Peete le bao a neng a tsamaea le bona, ’moho le hore na morena Tsematsi le sechaba sa hae ba qetelletse joang, hokae, ha e utloahale. Ka lebaka leo, barutehi ba Bakhatla ba lokela ho etsa liphuputso tse tlang ho otlolla litaba tsena tsee hona joale li sebelisoang, ho hobosa Bakhatla.

Komitjana ea nakoana ea khokahanyo ea bona ea ngoahola,ha ea fetoloa,e matlafalitsoe ka ho fa bohle ba bileng kopanong ea Labotšelela le fetileng hona moo Ha Tsematsi,boikarabelo ba ho pharalatsa boithuto ka Bakhatla, bo lokelang ho ea fihla Zeerust, Afrika Boroa, moo histori e reng borena ba bona bo boholo bo ne bo le hona teng, pele bo qhalanela hohle kahar’a Afrika Boroa,Lesotho le Botswana.