Banna bohle ba lokela ho latela mohlala oa Josefa, mobetli

Thero ea kereke ea Sechaba sa Molimo Apostolic, ea Sontaha sa mafelo a selemo sena, e itse, bothata ba Lesotho ke banna le bahlankana ba hlahlathelang hole le mehlala ea Josefa, metli.

Thuto e neng e thehelletsoe holim’a kemolo ea Maria, e itse, ho loka ho kollang ho tšabeng Molimo ho ile ha etsa hore Josefa a itlame ka mosali ea ileng a ’makela sekhobo se seholo.

Botlokotsebe bo bongata har’a banna le bashanyana,Moshe le Moporofeta oa Basotho ba joale, o itse bo bakoa ke ho baleha boikarabelo ha banna le bahlankana, tsoalong ea bona, ho bakoang ke ho se natse lentsoe la Molimo.

O itse Josefa, ka lebaka la ho tšaba Molimo, o ile a holisa ngoana ee eseng oa hae ka matla ohle a hae, athe banna le bahlankana ba Basotho bona ba koekoetla tsoala ea bona.