Bamameli ba lakaletsa motsamisi oa Tse Bileng ka Sehlohong tsela-tšoeu

Bamameli ba Lenaneo la Tsebileng ka Sehlohong ka Labosupa lena ba lakalelitse motsamaisi oa lona ea behang meja fatše katleho le mahlohonolo moo a eang.

Ba bua ka thabo e khaphatsehang ba itse Monghali Valeshiea Matela o sebelitse ka lerato, botšepehi, hlompho, le boikokobetso har’a liqholotso, ka lilemo tse leshome, a sebeletsa bohle ntle ho leeme.

Ba itse e se eka bohle ba ka ela bosebeletsi ba sechaba hloko,ba re o tehile ka mohlala o motle oa ho fonanisa, eleng se pakang hore ha a tloha ka bobe, hoba ba ee ba makale ha ba se ba utloa ba bang ba se ba bua lialemoeeng tse ling ba saka ba re letho.