Puso ea Lesotho e hloka ho ho nesoa moriana o felisang khoshane

Thabane, PM
Lesotho Prime Minister Dr Motsoahae Thomas Thabane

Basotho ba re puso ea naha ena e na le bothata bo hlokang lipitsa, e bohla khoshane e pakang hore qaati ea eona ha e sebetse hantle, e pipitletsoe.

Ba bua lenaneong la Puo ea Sesotho ka Labone lena, ba ne ba ile ba simolla ka ho manolla see moea o leng sona, ba re ha o bonoe ka mahlo, empa, ka mesebetsi le liketso tsa oona tse kang bokhopo ba batho, litsokotsane le maholiotsana, ho bohla le ho phinya.

Lipolelo le maele ka moea e bile: Motho ea e-ba moea o phelang. Moea o likaqa, o fotholang lifate. Moea o fokela moo o ratang teng le ho busa-busa moea, har’a tse ngata.

Pheko e ka thusang ’muso, ho pipitleloeng hona ho o bohlisang khoshane, boeletsi e bileng hore ho bitsoe likhetho ha bo bong e bile hore bahoebi le barui ba baholo ba Lesotho ba nke mohlala oa monghali Sam Matekane, ba tsetele metseng ea habo bona, ka ho etsa lintlafatso tse fetolang bophelo ba sechaba. SR