Adv. Rabotsoa o phonyoha lefu ka mohau oa Molimo

Sesole sa Lesotho se re se ts’oela ka sehlethela sa mathe, teko ea ho bolaea Adv Mosito Rabotsoa, e ileng ea etsoa ke setho sa sona, e bileng ka Labohlano la beke e fetileng, boithabisong ba lesole leo le metsoalle ea lona, ha Rabotsoa a ne a fapohetse ho ea fumana lijo.

Qeto ena, Brig Ntlele Ntoi o re bookameli ba Sesole sa Lesotho bo e fihletse kamor’a ho utloa tletlebo ea mongolisi oa Lekhotla la Maipiletso, ka lesole lee a reng le ile la mo hlasela a ne a le moo a neng a a ile ho reka lijo, a tloha masimong a hae holim’a noka ea Phuthiatsana, Masianokeng.

O re lesole le neng le ile la tseka hore na o le shebelletse hobaneng, motjekong oa lona le ba neng ba e-na le lona, le ile la mo thunya habeli, le le haufi le eena, empa kulo ea se ke ea fihla ho eena, ka mohlolo o mo makalitseng,e le ha le ne le ila la qala ka ho mo beha sethunya sa letsoho hloohong sa re se tla e qhaqha ka kulo.

Adv. Rabotsoa o re le hoja a se a butse nyeoe ea teko ea polao, o ile a amohela hore a ke a kopanngoe le monna eo ke bookameli ba hae, hore a tsebe ho utloisisa mabaka a hae, a ho batla ho mo bolaea, a ne a bile a e-na le ngoana oa hae ea lilemo li supileng.

Adv. Rabotsoa le Brig Ntoi ba lumellana hore eena Rabotsoa, kamor’a lipuisano tse bileng ka Lapele la beke ena, o ile a kopa ho ea fumana boeletsi ba lelapa le ba ’muelli oa hae, pele a ka nka qeto holim’a see a se utloileng. Brig Ntoi o re lesole le ntseng le le sekolong ka NUL le tla nkeloa bohato bo lokelang.