Mongoli e moholo oa lekala la Thuto o kopa ts’oarelo ho matichere

Mongoli e Moholo oa Lekala la Thuto, a bua nakong ea Hora ea litaba ka Labohlano lena, o kopile tšoarelo ho matichere a ileng a lieha ho fumana litsiane tsa oona ho e ’ngoe ea libanka tsa naha ena, ka ha chelete e ne e sa fihla ho eona.

Dr. Thabiso Lebese, o itse ho bile le tšitiso e ileng ea hlaha nakong eo ho neng ho fetisetsoa mosebetsi o lokisetsang ho lefa matichere bankeng e kholo ea Lesotho, hore chelete e tle e fetele bankeng e neng e tšoanetse ho a lefa, ’me o thabile ha a e fumane. 

Tsena Dr. Lebese, o li buile a ipapisitse le litaba tse ileng tsa fihla Lehakoeng la Litaba li se li re meputso ea matichere e qetelletse e kene bankeng eo e neng e ile ea a bolella hore ha e na chelete ea oona.