Monna oa Maputsoe Ha-Maqele Leribe, o tšoarela ea mo hlabileng maqeba a 14, ka ntho e bohale

Monna oa Maputsoe Ha-Maqele Leribe, o re o se a tšoaretse monna ea ileng a mo hlaba maqeba a leshome le metso e mene ka ntho e bohale, likarolong tsa ’mele, khoeling e fetileng, moo sesosa e neng e le lifono tse peli tsa hae tse neng li nyametse, tlung ea mothamahane, joale bao a neng a e-na le bona, ba hana ho hlahisa e ‘ngoe.

Monghali Tumelo Jonathane Molapo, o re monna eo o ile a kopa tšoarelo ka pel’a sepolesa sa Maputsoe moo a bileng a itlama ka mongolo hore o tla lefa litšenyehelo tsohle tsa bongaka le hore o tla ’ne a mo ise ngakeng ha ho hlokahala joalo.

O re qeto ena o e fihletse ka mor’a hore eo a itele bootloana, ’me eena a bile a tseba hore eo monn’a habo tšebetsong ea makoloi a baeti, o kolla ntsi hanong, ha a ka mo qosa, ke ho mo kenya mathateng a fetang, ao a tlang ho sitoa ho tsoa ho oona.

Leha ho le joalo nyeoe eona e ntse e tla tsoela-pele lekhotleng la Mathomo la Ha-’Mathata,Leribe,ka la mashome a mabeli a metso e robeli khoeling ena.