Moshanyana ea neng a nyametse o fumanoa ka sekarapeng

Ngoana oa moshanyana oa Mafikeng Ha-Foso, Berea, ea neng a ile a tlalehoa a nyametse ka Labobeli mantsiboea, o fumanoe ke bana ba motse oo, a robetse ka koloing ea sekarapa, hoseng ha Laboraro lena.

’Mapoloko Ntšabane o re ngoana o ile a ntšoa ka moo, a ne a kokobantsoe ke serame, ho bile ho bonahala hore tlala le eona e ne e mo imetse hobane o ne a se na matla.

O re ngoana o ile a tlotsoa ka setlolo se ileng sa mo futhumatsa, a ba a noesoa lesheleshele, a nto khaleha,’me ha a phaphama, eaba o boetse bo-eeneng,’me lelapa le leboha ha a fumanehile.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.