Moshanyana ea neng a nyametse o fumanoa ka sekarapeng

Ngoana oa moshanyana oa Mafikeng Ha-Foso, Berea, ea neng a ile a tlalehoa a nyametse ka Labobeli mantsiboea, o fumanoe ke bana ba motse oo, a robetse ka koloing ea sekarapa, hoseng ha Laboraro lena.

’Mapoloko Ntšabane o re ngoana o ile a ntšoa ka moo, a ne a kokobantsoe ke serame, ho bile ho bonahala hore tlala le eona e ne e mo imetse hobane o ne a se na matla.

O re ngoana o ile a tlotsoa ka setlolo se ileng sa mo futhumatsa, a ba a noesoa lesheleshele, a nto khaleha,’me ha a phaphama, eaba o boetse bo-eeneng,’me lelapa le leboha ha a fumanehile.