Ofisi ea Ombudsman e thehiloe Sweden moo e nang le matla ‘ohle ho sebetsa litaba tsa sechaba

Mohlomphehi Mohlophisi e Moholo, o re ofisi ea Ombudsman ho latela moo e thehiloeng teng Sweden e na le matla ‘ohle a ho sebetsa litaba tsa sechaba mafapheng a fapakaneng a bophelo ba sona.

O re ofisi eo ha e sebetse joalo ka ea Afrika-Boroa le Lesotho, moo e seheloang meeli ea tšebetso hore e lokela ho kena hokae e tlohele hokae, ’me sena se bolela ha e se na matla a lekaneng ho etsa liqeto.

Sena o se buile a ipapisitse le litaba tsa morupeli lefapheng la Molao ka sekolong se seholo sa sechaba, monghali Thato Molapo, ha a ne a bua ka mesebetsi ea ofisi ea Ombudsman, thupelong e bileng ka NUL.

Thupelong e neng e le ea letsatsi le le leng, sebui sa bohlokoa e ne e le Adv. Kevin Malunga, e le Ramolao, Afrika-Boroa, ea neng a tlilo tšoella mafapha a fapakaneng a sechaba thuto holim’a ofisi e seng e boletsoe.