Lesotho le lahleheloa ke M 1.6 billion ka selemo

The Entrepreneurs Network

Lenaneo la Holisa-Moruo la Laboraro la beke ena bosiu, le sebollotse hore Lesotho le lahlehetsoe ke chelete e fetang billione ea Maloti le Halofo, selemong se fetileng sa lichelete, ka lebaka la tlhokahalo ea Barcode. Baeti ba lenaneo ba neng ba tsoa liponts’ong tsa BEDCO, tse ntseng li tsoelapele, Maseru, ba entse mohlala ka tahlehelo eo, ha ba supa bohlokoa ba Barcode.

Sister Julia Mafike, e mong oa ba kenetseng liponts’o tseo ka lihlaisoa tsa linots’i itse o se a le pele haholo ka litsebo tsa tlhahiso o mpa a haelloa ke lipheo tsa ke mo thusang ho hlahisa ka mokhoa oa feme kapa polasi.

Mongahali Ts’episo Mofolo, oa BEDCO o itse liponts’o tsena ke karolo ea moralo o moholo oa setsi sa ha bo, oa ho qhotsisa likhoebo tse nyenyane le ho li holisa, e le tsela ea ho kenya letsoho kholisong le ntlafatsong ea moruo oa Lesotho.

Lenaneo le fihletse hore babusi ba naha ena, ha ba na kutloisiso ea hore na Basotho ba ka thusoa joang ho fihlela bohlahisi ba botseteli.

Lenaneo la Holisa-Moruo le ba bosiu be Laboraro le leng le le leng ka mora litaba tsa hora ea borobong ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo, mona ho MOAFRIKA. Le hpoletsoe ho tutubolla Basotho, le ho supisa tsela e ka thusang naha ho hoebisana le tse ling. Mokholoane