Qoo o tsoelapele ho bala bibele ka paramenteng

Mokhethoa oa Malingoaneng monghali Serialong Qoo, ka Labobeli lena o ne a phetlile buka ea libuka ka ho Genese 11: 1-9 e balehang joana: 1.Lefats’e lohle le ne le na le puo e le ‘ngoe le matsoe a le mang.

  1. Eare ha ba fallela Bochabela, ba fihlela lehoatata naheng ea Shinere, ‘me ba aha teng.3. Eaba ba bolellana, ba re: Tloong hleng, re bope makote, re a bese ka mollo. Ba e-ba le makote bakeng sa majoe, le bitume bakeng sa seretse. 
  2. Joale ba re: Tloong joale, re ikhahele motse le tora, hloro ea eona e fihle leholimong,’me re iketsetse lebitso, re tle re se ke ra qhalanyetsoa lefats’eng lohle. 
  3. Eaba Jehova o theoha ho tla bona motse le tora e hahuoang ke bana ba batho.6.Jehova a re: Bonang, ke sechaba se le seng, puo ea bona kaofela e ‘ngoe feela, ’me ha e le mona ba qalile ho sebetsa, ha ba sa na ho thibeloa hore ba se ke ba phetha tsohle tseo ba li rerileng. 
  4. A re theoheng he, re ferekanye puo ea bona hona teng, hore e mong a se ke a utloa puo ea e mong.8. Eaba Jehova o ba qhalanya teng joalo, ba ea le lefats’e lohle, ba lesa ho haha mose.  Ka baka leo, motse oo oa reoa oa Babele, kahobane ke moo Jehova a ferekantseng teng puo ea lefats’e lohle le moo Jehova a ba qhalanyelitseng teng lefats’eng lohle.